Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 29 van het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 781)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de  Brusselse Hoofdstedelijke Regering  op uw voorstel het eerste Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege de uitvoering van het plan wens ik u vragen te stellen over actie nr. 29 "Aanpak van de aspecten preventie, intimidatie en geweld in de openbare ruimte in de volgende Pyblik-cyclus met als thema "stad voor iedereen"":

  • Hoeveel conferenties worden gepland in de cyclus van conferenties die door Pyblik worden geleid over het thema "stad voor iedereen"? Waar zullen ze plaatshebben? Wat is het thema van elke conferentie? Welke deskundigen zijn geselecteerd om de thema's te behandelen? Wanneer zal die informatie worden meegedeeld aan het grote publiek? Zullen de conferenties worden uitgezonden op de sociale netwerken?

  • Wanneer en langs welke kanalen zullen de verslagen worden gepubliceerd?

  • Bent u van plan om na afloop van de conferenties een analyse te maken van de door de uitgenodigde deskundigen geformuleerde opmerkingen en voorgestelde beleidslijnen met betrekking tot een gemengd en gediversifieerd gebruik van de stedelijke ruimte?

  • Welke begroting wordt uitgetrokken voor Pyblik voor de cyclus van conferenties in 2022?

 

 
 
Antwoord    Vanuit een transversale benadering, die reeds herhaaldelijk in de Commissie Gelijke Kansen is toegelicht en met het oog op gendermainstreaming, is voor elke actie een specifieke aansturende instantie aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Voor deze actie, die wordt aangestuurd door perspective.brussels, verwijs ik u graag naar mijn collega Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.