Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 7 van het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 782)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op uw voorstel, het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege de uitvoering ervan zou ik u een vraag willen stellen over actie nr. 7, getiteld "inrichting van een opleidingsmodule “genderspecifieke gegevensinvoer van de pv’s":

  • Hoeveel deelnemers hebben deelgenomen aan de nieuwe opleiding "genderspecifieke gegevensinvoer van de pv’s"? Hoeveel in elk van de zes politiezones? Hoeveel bij de federale politie? Hoeveel opleidingen zijn er in totaal gegeven in 2020? In 2021? Hoeveel zijn er gepland voor 2022?

  • Hoe worden/zullen verkeersboetes na deze opleidingen op een genderspecifieke manier gecodeerd worden? Wat omvat de genderspecifieke codering: identiteit / leeftijd van de slachtoffers / omstandigheden? En beschikken wij reeds over de eerste statistieken met betrekking tot deze nieuwe codering en de subcategorieën die zij bestrijkt?

  • Hoe wordt deze codering gecontroleerd? Hoe zullen de statistieken worden behandeld? Is er bijzondere aandacht voor buurten, omstandigheden, soorten profielen, de omvang van een verschijnsel?

  • Hoe wordt rekening gehouden met gegevens van slachtoffers? Welke richtsnoeren haalt (zal) BPV hieruit (halen)?

  • Worden/zullen de verkregen statistieken worden gepubliceerd? Zo ja, via welke kanalen en hoe vaak?

 

 
 
Antwoord    Vanuit een transversale benadering, die reeds herhaaldelijk in de Commissie Gelijke Kansen is toegelicht en met het oog op gendermainstreaming, is voor elke actie een specifieke aansturende instantie aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Voor deze actie, die wordt aangestuurd door Brussel Preventie en Veiligheid, verwijs ik u graag naar mijn collega Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.