Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 8 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 783)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op uw voorstel, het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege zou ik u een vraag willen stellen over actie nr. 8, getiteld "Beschikken over een nauwkeurige gewestelijke visie op het probleem":

  • Welke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over het onbekende aantal en over de factoren die slachtoffers ertoe aanzetten al dan niet een klacht in te dienen, zijn tot dusver verzameld?

  • Hoe kwantificeer je het onbekende aantal en hoe kom je eraan? Heeft u hiervoor een panel van Brusselse vrouwen ondervraagd? Hebt u een onderzoek uitgevoerd waarbij u vrouwen in Brussel hebt gevraagd of zij ten minste eenmaal slachtoffer zijn geworden van geweld en of zij naar aanleiding van dat geweld of deze mishandelingen geen klacht hebben ingediend?

  • Voert u het aangekondigde onderzoek naar de prevalentie van geweldplegers in Brussel? Wat zegt het tot nu toe in termen van aantallen?

  • Wat zijn de resultaten van de gewestelijke veiligheidsenquête voor het jaar 2020? Wanneer zal de tweede fase plaatsvinden in 2022?

  • Is de studie over geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte (BPV/BOPV) uitgevoerd? Zo niet, wanneer dan wel? Op welke onderzoeksgebieden heeft deze studie specifiek betrekking? Met welk gereedschap?

  • Hoe maakt u het College van procureurs-generaal concreet bewust van de problematiek?

 

 

 
 
Antwoord    Vanuit een transversale benadering, die reeds herhaaldelijk in de Commissie Gelijke Kansen is toegelicht en met het oog op gendermainstreaming, is voor elke actie een specifieke aansturende instantie aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Voor deze actie, die wordt aangestuurd door Brussel Preventie en Veiligheid, Brusafe en de GIP, verwijs ik u graag naar mijn collega Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.