Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovatiepremies in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 560)

 
Datum ontvangst: 22/12/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Dankzij de renovatiepremies verleent het Gewest financiële steun aan particulieren voor werkzaamheden aan hun woning die erop gericht zijn verouderings-, gezondheids-, veiligheids-, comfort-, ruimte- of akoestische problemen (gedeeltelijk) op te lossen.

Toch blijkt dat het verkrijgen van deze subsidies een lange en kronkelige weg is. Voor het dossier zijn talrijke documenten vereist, en het is niet ongewoon dat dossiers verschillende keren heen en weer gaan alvorens te worden aanvaard. De uitwisseling wordt verder bemoeilijkt door de gezondheidssituatie, die de sluiting van premieloketten tot gevolg heeft - het is zeker dat, indien een rechtstreekse uitwisseling mogelijk was geweest, een deel van de uitwisselingen niet zou hebben plaatsgevonden. Bovendien werd het indienen van dossiers per mail in maart 2021 afgeschaft.

In dit verband heb ik enkele vragen:

  1. Kunt u mij vertellen hoeveel renovatiepremies in 2020 en 2021 werden toegekend? Zal voor 2021 het hele budget opgebruikt zijn?

  2. Wat is de gemiddelde tijd tussen het moment waarop een dossier voor de eerste keer wordt ingediend en het akkoord van Urban dat het mogelijk maakt met de werken te beginnen?

  3. Kunt u mij het percentage bij de eerste indiening als volledig aanvaarde dossiers geven? Hoeveel brieven worden gemiddeld verstuurd voor een onvolledig dossier?

 

 

 
 
Antwoord    Aangezien deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheden van de Minister-President, verwijs ik u naar hem door.