Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 11 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 786)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op uw voorstel, het eerste Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege zou ik u een vraag willen stellen over actie nr. 11, met als titel "Vier bijkomende opleidingsmodules inrichten met het oog op de preventie, opsporing en aanpak van geweld voor professionals uit de sector":

  • Actie 11 voorziet in 4 opleidingsmodules: Wanneer heeft elk daarvan plaatsgevonden in 2020 en hoe vaak (werden ze herhaald)? Hoeveel uren opleiding werden gegeven? Hoeveel deelnemers waren er per doelgroep voor elk van de modules?

  • Was deelname op vrijwillige basis of opgenomen in ieders agenda? In het geval van vrijwillige deelname, wat was de verdeling tussen vrouwelijke en mannelijke deelnemers?

  • Wat zijn de resultaten van het evaluatieproces vooraf en achteraf met de opleider en de cursisten van de GSOB-opleidingen? Beschikken we over een samenvatting van hun opmerkingen? Welke mogelijke aanpassingen in het licht van deze evaluaties worden overwogen?

 

 

 
 
Antwoord    Vanuit een transversale benadering, die reeds herhaaldelijk in de Commissie Gelijke Kansen is toegelicht en met het oog op gendermainstreaming, is voor elke actie een specifieke aansturende instantie aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze actie. 

Equal.brussels is inderdaad mede-aanstuurder van deze actie. Dit komt dit omdat deze actie stoelt op het kadaster (actie 10) dat equal afwerkt.


De in uw vraag genoemde opleidingsmodules vallen onder de verantwoordelijkheid van Brussel Preventie en Veiligheid en Brusafe, de mede-aanstuurders van deze actie. Bijgevolg verwijs ik u graag naar mijn collega Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.