Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het in quarantaine plaatsen van dieren

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 867)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 03/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 27/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In 2020 was de zaak van het katje Lee  het gespreksonderwerp van de dag. Ter herinnering, het was een kat die geadopteerd was door een jong Belgisch meisje, Selena, toen ze in Peru was voor een stage. Selena werd gerepatrieerd na de Covid-19-crisis en wilde Lee graag mee terug nemen naar België.

Toen het FAVV op de hoogte werd gebracht van Lee's aankomst op het grondgebied, eiste het agentschap dat zij  geëuthanaseerd zou worden, aangezien het katje niet naar behoren was ingeënt. Er zij op gewezen dat het katje in Peru tegen rabiës was ingeënt, maar dat het wegens de urgentie van de repatriëring niet ten minste drie maanden voor zijn aankomst in België aan een verplichte serologische test kon worden onderworpen.

Er is hier geen sprake van de regels die gelukkig van kracht zijn om te voorkomen dat rabiës in België weer de kop opsteekt. En het is zeker dat een geval als het onderhavige absoluut moet worden vermeden. Maar de vastberadenheid van het FAVV om het katje te laten inslapen in plaats van het in quarantaine te plaatsen, wekte grote opwinding bij het publiek.

Destijds verdedigde het agentschap zich door te verklaren dat om elk infectierisico uit te sluiten, euthanasie de enige oplossing is. Sinds 2006 bepaalt een koninklijk besluit echter dat het dier in een dergelijke situatie op de plaats van bestemming onder toezicht kan worden geplaatst of in quarantaine kan worden geplaatst. De wet bepaalt ook dat euthanasie alleen "als laatste redmiddel" kan worden toegestaan. De zaak was voor de rechter gebracht en de Antwerpse rechter in kortgeding had geoordeeld dat het FAVV niet voldoende had gemotiveerd waarom het katje niet in quarantaine kon worden geplaatst.

Gelukkig liep het verhaal goed af voor het katje Lee, dankzij een bizar compromis, want hij kon zijn leven redden ten koste van een nieuwe terugreis naar Peru om zijn quarantaine te voltooien.

Afgezien van het individuele geval van deze kat, zijn er natuurlijk alle andere dieren die het slachtoffer zijn geworden van de arbitraire beslissingen van het FAVV, dat altijd heeft gekozen voor inslapen in plaats van de wettelijke mogelijkheid van quarantaine.

Maar daar kan verandering in komen, want op 5 januari heeft het FAVV in een mededeling de publicatie aangekondigd van een koninklijk Besluit dat, en aan particulieren of organisaties de mogelijkheid zal bieden om een aanvraag in te dienen voor de oprichting van een quarantainecentrum voor dieren.

Ik heb dan ook begrepen dat de Belgische wetgeving sinds 2006 voorschrijft dat bewaking of quarantaine de voorkeursoptie is wanneer gezelschapsdieren op niet-gereglementeerde wijze worden binnengebracht, maar dat het FAVV nu van mening is dat een wettelijk kader voor de erkenning van een quarantainecentrum in feite ontbrak. Als dit het geval is, vraagt men zich af hoeveel katten en honden in vijftien jaar zijn gedood uit pure onverschilligheid van de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Meneer de minister, mijn vragen zijn de volgende:

  • Hebt u de mededeling van het FAVV van 5 januari en het koninklijk besluit betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren gelezen ?

  • Weet u hoeveel huisdieren tot nu toe illegaal in het Brussels Gewest zijn ingevoerd? Heeft het FAVV in deze context het inslapen van dieren bevolen ? Zo ja, hoeveel?

  • Heb je hierover contact met de federale autoriteiten ? Weet u of er plannen zijn voor een erkend quarantainecentrulm voor dieren in het Gewest?

 
 
Antwoord    Ik heb inderdaad kennisgenomen van het persbericht van het FAVV over het koninklijk besluit van 15 december 2021 houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren.

Dit besluit heeft tot doel bepaalde inrichtingen de mogelijkheid te geven hun structuren te laten erkennen voor het in quarantaine plaatsen van mogelijk met het rabiësvirus besmette dieren.

Ik heb geen precieze cijfers over illegale invoer aangezien dit een bevoegdheid is van het FAVV.

Het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel heeft regelmatig contact met het FAVV, dat de dienst bovendien op de hoogte had gebracht van de goedkeuring van dit besluit.

Volgens de informatie waarover ik beschik, is er in dit stadium geen aanvraag tot erkenning ingediend voor de oprichting van een dergelijk centrum in het Brussels Gewest.