Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het in aanmerking nemen van de biologische waarderingskaart in het belang van de Donderberg-site

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 450)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 376)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 07/03/2022 Referentie: B.I.V. 86 (21/22), Blz. 31
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/03/2022 Referentie: B.I.V. 86 (21/22), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/03/2022 Vraag gesteld namens de auteur Geoffroy Coomans de Brachène B.I.V. 86 (21/22) 32
07/03/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 86 (21/22) 33
07/03/2022 Repliek Geoffroy Coomans de Brachène B.I.V. 86 (21/22) 34