Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het ontbreken van een collectieve Brusselse stand op de Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 380)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 14/02/2022 Referentie: B.I.V. 76 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/02/2022 Referentie: B.I.V. 76 (21/22), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/02/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 76 (21/22) 19
14/02/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 76 (21/22) 21
14/02/2022 Bijkomende antwoord Pascal Smet Bijlage
14/02/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 76 (21/22) 23