Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het overleg met de sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 148)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 66)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 66 (21/22) 22
26/01/2022 Toegevoegde vraag om uitleg Lotte Stoops B.I.V. 66 (21/22) 23
26/01/2022 Tussenkomst Fadila Laanan B.I.V. 66 (21/22) 24
26/01/2022 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 66 (21/22) 25
26/01/2022 Tussenkomst Michaël Vossaert B.I.V. 66 (21/22) 26
26/01/2022 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 66 (21/22) 26
26/01/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 66 (21/22) 31