Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de veiligheid van de weggebruikers op het kruispunt van de Woluwelaan en de Emile Vanderveldelaan (bis)

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1140)

 
Datum ontvangst: 25/11/2021 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

Ik heb vernomen dat er op het kruispunt Woluwelaan/ Emile Vandeveldelaan een gevaarlijke uitstekende stoeprand is die loodrecht op het fietspad staat en dezelfde kleur heeft. De stoeprand lijkt op die plaats geen nut te hebben en kan bij minder daglicht en/of slechte weersomstandigheden een reëel gevaar voor de fietsers opleveren.

Als de stoeprand geen nut heeft voor de gebruikers, kan dan worden overwogen om hem over een bepaalde lengte af te slijpen? Zo ja, hoe snel zal dat gebeuren?

 

 

 
 
Antwoord    Bedankt om ons deze nieuwe informatie mee te delen. Ik nodig u uit om dergelijke problemen ook rechtstreeks in Fix My Street te melden.

Mijn administratie heeft het probleem geanalyseerd en heeft, nadat het probleem werd gelokaliseerd, vastgesteld dat de boord tussen de tramsporen en de weg inderdaad onvoldoende zichtbaar is en overstekende fietsers kan verrassen en in gevaar kan brengen gezien de configuratie van de zone en het bottleneckeffect voor de fietsers, vooral wanneer ze in beide richtingen oversteken.
Mijn administratie zal dat probleem dus zo snel mogelijk proberen op te lossen. Ze raadt aan de desbetreffende boordsteen minstens gedeeltelijk te nivelleren en de zichtbaarheid van deze boordsteen te verbeteren, die desgevallend zal worden behouden om onder meer de keerbewegingen van bestuurders van gemotoriseerde tweewielers richting Hymans veiliger te laten verlopen.