Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitsplitsing van de aan de verschillende BRC's/OTP's toegekende bedragen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 875)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 15/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De beroepsreferentiecentra (BRC’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben tot doel de opleiding in bepaalde beroepssectoren te verbeteren om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de ondernemingen. Sommige BRC’s en opleidings- en tewerkstellingspolen (OTP’s) worden gecofinancierd door de gewestelijke overheden en de privésector.

Op de initiële begroting 2022 bedragen de werkingssubsidies voor Actiris voor de cofinanciering van de referentiecentra 5.094.000 €. Het is echter niet duidelijk welke bedragen aan elk van de BRC’s en OTP’s zijn toegewezen. We weten evenmin welke bedragen door de privésector worden toegekend.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Welke exacte bedragen worden toegekend aan elk van de BRC’s (Iris Tech+, Evoliris, CDR Construction, IRIS-TL, Horeca Be Pro, Beezy.brussels) en aan elk van de OTP’s (Technicity, Digitalcity, Logisticity)?

  • Wat is het aandeel van de openbare en de privésector in de bedragen die aan elk van de BRC’s en OTP’s zijn toegekend?

  • Welke verschillende particuliere actoren nemen deel aan de cofinanciering van elk van de BRC’s en OTP’s?

 

 

 
 
Antwoord   

Opgemerkt moet worden dat de BRC’s Iris Tech+, Evoliris, IRS-TL en BRC Bouw als dusdanig niet meer bestaan sinds de POW’s Technicity.brussels, Digitalcity.brussels, Logisticity.brussels en, meer recentelijk, Construcity.brussels hun plaats hebben ingenomen. Het BRC Beezy.brussels, dat zich toelegt op de sector van de overheidsdiensten en de stadsberoepen, heeft zijn activiteiten definitief stopgezet. Op dit moment blijft dus enkel het BRC Horeca Be Pro over, dat in de toekomst ook zou kunnen uitgroeien tot een POW.

 

Het Actiris-budget voor de POW’s/BRC’s in 2022 kan als volgt worden uitgesplitst:

 

Code derden

Vast te leggen bedrag

Soort vastlegging

POW Technicity (POLEMITBXL)

      1.000.000,00

Initiële subsidie

POW Technicity (POLEMITBXL)

            70.000,00

Bijkomende subsidie

BRC HORECA

          932.995,50

Initiële subsidie

BRC HORECA

              5.100,00

Initiële subsidie

POW Digitalcity

      1.441.901,00

Initiële subsidie

POW Digitalcity

            75.000,00

Initiële subsidie

POW Construcity

          455.000,00

Initiële subsidie

POXW Logisticity

          529.000,00

Initiële subsidie

 

De nota over het bestuur van de Polen Opleiding-Werk, aangenomen door de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de FGC in juli 2017, voorziet in de naleving van een principe van evenwicht tussen publieke en private bijdragen. Elke POW blijft echter een bijzonder geval waarvan de specifieke kenmerken verband houden met de realiteit van de betrokken sector.

 

In 2020 vertegenwoordigde het totale budget dat beschikbaar was voor de BRC’s en POW’s € 6.982.008. De financiële bijdrage van de overheid bedroeg € 4.617.289 (66,1%), tegenover € 2.364.719,55 (33,9%) voor de sectorale bijdrage.

 

 

 

Source/Bron : Actiris[1].

 

 

PFE-POW/CDR-BRC

Part secteur public / Deel van de overheids-sector

Part secteur privé / Deel van de privé-sector

Autre/

Andere

CDR/BRC Horeca

48,73 %

51,27 %

-

PFE/POW Technicity

56,17 %

9,71 %

34,12 % (pris en charge par l’asbl Technicity / ten laste genomen door de vzw Technicity)

PFE/POW Logisticity

34 %

66 %

-

PFE/POW DigitalCity

94 %

6 %

-

PFE/POW Construcity

68,2 %

31,8 %

-

 

 

De private actoren die deelnemen aan de cofinanciering van een POW zijn de sociale partners van de betrokken sector die een raamovereenkomst hebben afgesloten met de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de FGC:

 

- Technicity.brussels: RTM Brussel;

 

- Digitalcity.brussels: sociale partners op het gebied van digitale beroepen via CEFORA;

 

- Logisticity.brussels: FSTL, FS Bus & Car;

 

- Constructity.brussels: Constructiv;

 

- Horeca Be Pro: HORECA Forma.

 

 

[1] Etant donné le passage en PFE et la présence de plusieurs secteurs différents, Logisticity.brussels n’a pas souhaité transmettre ces données. L’apport financier sectoriel n’apparaît donc pas dans le tableau.

Gezien de overgang naar POW en de aanwezigheid van verschillende sectoren, wenste Logisticity.brussels deze gegevens niet door te geven. De sectorale financiële bijdrage komt dus niet voor in de tabel.