Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van een gewestelijke vergunning voor een door de gemeente Molenbeek geweigerd aanplakbord en de tolerantie van de overheid ten aanzien van grote illegale aanplakborden

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 396)

 
Datum ontvangst: 12/01/2022 Datum publicatie: 07/03/2022 Referentie: B.I.V. 86 (21/22), Blz. 50
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/03/2022 Referentie: B.I.V. 86 (21/22), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/03/2022 Ontwikkeling Luc Vancauwenberge B.I.V. 86 (21/22) 50
07/03/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 86 (21/22) 51
07/03/2022 Repliek Luc Vancauwenberge B.I.V. 86 (21/22) 51