Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mobiliteitsstudie in verband met het wijkproject Witte Vrouwen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1156)

 
Datum ontvangst: 21/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Naar aanleiding van mijn vraag in de commissie mobiliteit over de mobiliteitsvraagstukken in verband met de toekomstige wijk Witte Vrouwen, maakte u melding van een mobiliteitsstudie die in het laatste semester van 2021 werd uitgevoerd door een extern studiebureau dat door de BGHM is goedgekeurd. De resultaten van deze studie moeten openbaar worden gemaakt, onder meer tijdens een participatieve informatiesessie die gepland is voor het eerste trimester van 2022, maar over een preciezere datum bleef onduidelijkheid bestaan.

Mijn vraag is de volgende:

  1. Wat is de geplande datum voor de voltooiing van deze mobiliteitsstudie en de bekendmaking van de resultaten ervan?

 

 

 
 
Antwoord    Zoals ik reeds geantwoord heb in de Commissie Mobiliteit van 18 januari 2022: Dit project en dus deze vraag over een studie door de BGHM valt onder de bevoegdheid van mijn collega, de Staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou.