Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende alle kosten in verband met het project voor de heraanleg van de Schuman-rotonde

Indiener(s)
David Weytsman
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1159)

 
Datum ontvangst: 26/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Ik zou een inventaris willen opmaken van alle uitgaven en kosten in verband met het project voor de heraanleg van de Schuman-rotonde. Aan het begin van het project hadden we het over 4 à 5 miljoen euro. Vervolgens steeg dit bedrag tot ongeveer 7 à 8 miljoen euro. Tegenwoordig vermelden sommige bronnen veel hogere bedragen. 

  1. Kunt u mij een uitsplitsing en een datum bezorgen van de bedragen die in het kader van dit project reeds zijn vereffend? Kunt u mij ook de lijst van begunstigden bezorgen?

  2. Kunt u mij een uitsplitsing geven van de bedragen die voor het project zijn uitgetrokken? Kunt u ook een lijst van de begunstigden geven?

  3. Waar komen de reeds gebruikte en de nog te gebruiken middelen vandaan?

    1. Ik heb vernomen dat een deel van de middelen afkomstig zou zijn van het Europees Herstelfonds. Welk deel van de financiering van het project is afkomstig van de Europese Unie?

 
 
Antwoord    Dit is een grootschalig project en de begrotingsramingen zijn in verandering. Hoe gedetailleerder de studies, hoe vaker de begrotingen nog worden aangepast. Met name moeten verfijnde ramingen voor de luifel en de bewegwijzering tijdens de werf ook worden opgenomen.Wat betreft de studie over de heraanleg van de Schuman-rotonde (ten laste van Brussel Mobiliteit), bedragen de (in 2022) vereffende sommen 48.010,38 euro. De begunstigde is Brut Architecture and Urban Design.


Wat betreft de studies (ten laste van Brussel Mobiliteit), bedragen de geraamde sommen 451.862,40 euro, en dit ten gunste van Brut Architecture and Urban Design.
Wat betreft de uitvoering, dient men een onderscheid te maken tussen het plein, dat wordt uitgevoerd door Beliris, en de wegen Blijde Inkomstlaan en Kortenberg, dat door Brussel Mobiliteit zal worden uitgevoerd.

Wat de uitvoering van de onderdelen ten laste van Brussel Mobiliteit betreft, zijn de contracten nog niet gegund en is er geen begunstigde aangewezen. Voor de uitvoering van de Blijde Inkomstlaan (ten laste van Brussel Mobiliteit) werd de heraanleg op 2.020.000 euro geraamd.

De begroting voor het plein zelf, uitgevoerd door Beliris, bedraagt iets minder dan 20 miljoen euro. Het Europese stimuleringspakket RFF dekt reeds 17.400.000 euro exclusief btw in. De BTW moet worden betaald door de federale overheid.