Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tarieven van Retrofit in België

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1166)

 
Datum ontvangst: 31/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Tijdens mijn vraag over de voortgang inzake het Retrofit-dossier in de Commissie Mobiliteit op dinsdag 25 januari, hebben we het gehad over de prijzen van Retrofit-homologatie in België. U hebt destijds twee prijzen genoemd waarmee rekening moet worden gehouden: de eerste is de prijs van de homologatie door de bevoegde overheid, de tweede is de prijs van de technische diensten die worden verleend door bedrijven die Retrofit uitvoeren.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Wat is het minimumbedrag voor elk van deze diensten?

  2. Wordt overwogen om ze te verminderen?

 

 

 
 
Antwoord    - Het is moeilijk deze vraag te beantwoorden, want de prijzen die aangekondigd kunnen worden zijn die van privébedrijven waarover de overheidsdienst geen gezag heeft inzake de prestatiefacturering. Tijdens het onderzoek dat werd verricht, bedroeg de minimumprijs voor een al gehomologeerde kit gemonteerd door een persoon/bedrijf met een certificaat conformiteit van productie (firma erkend door de overheid om homologeringsprocedures uit te voeren) tussen 2.700 en 3.500 euro zonder de prijs van de retrofitkit.
Daarentegen is het mogelijk de prijs mee te delen die de burger aan de administratie zal moeten betalen, want de prijzen voor de verschillende homologeringsprocedures staan in een koninklijk besluit. In dit geval, en voor een M1-voertuig, is het te betalen bedrag 208,00 euro incl. btw. Het bedrag verschilt afhankelijk van de categorie.
Daarnaast zijn er de technische keuringsprestaties om de homologeringscontrole uit te voeren alsook de indiening van het dossier bij de overheid. Dit kost 84,80 euro.

- De prijzen beïnvloeden is niet echt mogelijk, want de meeste prijzen worden bepaald door onafhankelijke firma’s: de kitfabrikanten, de technische dienstverleningsfirma’s. De delen gewijd aan de administratie en de technische keuring worden bepaald bij koninklijk besluit en vormen een verwaarloosbaar deel in het totaalbedrag voor de retrofit.

Maar zoals ik in mijn antwoord op uw vraag in januari over hetzelfde onderwerp heb uitgelegd, is op toekomstige aanvragen geanticipeerd en is er al een mogelijkheid voor een premie via de LEZ-premie van het Gewest.