Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van a.pass (advanced performance and scenography studies) en het imago van Brussel

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 523)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 173)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/03/2022 Toegevoegde mondelinge vraag Jan Busselen B.I.V. 93 (21/22) 3
21/03/2022 Van de agenda gehaald.