Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van volksraadplegingen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 473)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 14/03/2022 Referentie: B.I.V. 90 (21/22), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/03/2022 Referentie: B.I.V. 90 (21/22), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/03/2022 Vraag gesteld namens de auteur Latifa Aït Baala B.I.V. 90 (21/22) 4
14/03/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 90 (21/22) 4
14/03/2022 Repliek Latifa Aït Baala B.I.V. 90 (21/22) 5