Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bouwzones van het project Witte Vrouwen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 831)

 
Datum ontvangst: 31/01/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Na tientallen jaren armworstelen tussen het Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe hebben de gemeente en het Gewest een protocolakoord gesloten dat de contouren vastlegt van de toekomstige ecowijk "Witte Vrouwen" op het 9,3 hectare grote terrein van de BGHM: een gemengd project dat passieve woningen, collectieve voorzieningen en groene ruimten combineert.

Er zij aan herinnerd dat in Brussel bijna 50.000 mensen op een sociale woning wachten. Daarom is het absoluut noodzakelijk nieuwe woningen te bouwen, bestaande woningen te renoveren of bijvoorbeeld ongebruikte kantoren te verbouwen, zoals wij reeds herhaaldelijk in deze commissie hebben kunnen bespreken. Het is ook belangrijk dat de gemeente in staat is middelgrote woningen aan te bieden, zodat de jongere generaties nog kunnen overwegen een woning in Sint-Pieters-Woluwe te kopen.

Een ecowijkproject lijkt ons vandaag meer dan relevant, de woningen moeten kwalitatief en met hoge energieprestaties zijn. De kwestie van het toekomstige mobiliteitsplan zal ook zeer belangrijk zijn voor het welslagen van het project, het is noodzakelijk een maximum aan zachte en gedeelde mobiliteit te stimuleren en zo de druk van de auto op de wijk te verminderen.

Wat het terrein zelf betreft, zijn er twee hoofdzones gepland. De eerste zone, zone 1, moet plaats bieden aan een mix van 200 sociale en middelgrote koopwoningen  en is gelegen aan de kant van de oude wijk Mooi bos (Molenstraat). De tweede zone, zone 2, aan de kant van de Laurierslaan, blijft behouden en moet worden bestemd voor diverse projecten op het gebied van stadslandbouw, bescherming van de biodiversiteit en sociale cohesie, hetgeen moet worden toegejuicht. Ik heb echter mijn twijfels over de keuze van de indeling van deze twee zones. De toekomstige gebouwen in zone 1, met name aan het eind van de zone in de richting van het Zoniënwoud, zouden inderdaad uitkijken op de Molenstraat en meer in het algemeen op de oude wijk Mooi Bos, waar de bevolkingsdichtheid al hoog is. Anderzijds is de bevolkingsdichtheid in zone 2 veel lager en zou de afstand tussen de toekomstige bebouwing en de woningen aan de Laurierslaan groter zijn, met de aanwezigheid van een mogelijk voetgangerspad dat de twee woonzones van elkaar scheidt.

Mevrouw de minister, dit zijn mijn vragen:

  1. Waarom heeft u beslist zone 1 aan de Molenstraat te leggen en zone 2 aan de Laurierlaan?

  2. Is het nog mogelijk om de zones om te keren? Het zou logischer zijn gezien het grote aantal bewoners in de Molenstraat, wat denkt u?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

De huidige ontwikkeling van het project Witte Vrouwen is het resultaat van een akkoord tussen de BGHM, het Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, omgezet in een protocol dat de RvB van de BGHM op 15 juli 2021 heeft goedgekeurd.
Op 2 september 2021 hebben ook het College van Sint-Pieters-Woluwe en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit protocol goedgekeurd en het werd op 21 september 2021 voorgelegd aan de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe.

De belangrijkste punten van dit protocol zijn de volgende:


· Het terrein verdelen in 2 zones, namelijk:

o Zone 1 - bestemd voor huisvesting (5,0 ha):
§ 120 sociale woningen en koopwoningen voor de middenklasse;

§ Collectieve uitrustingen van 950 m².
o Zone 2 – bestemd voor het gemeenschapsleven (4,3 ha)
§ Zone 2.1 : ontwikkeling van een sector bestemd voor het gemeenschapsleven;

§ Zone 2.2: non-aedificandizone.
§ En in de zone 2.3 blijven de bestaande gezins- en moestuinen behouden.


Deze inplanting en de keuze van de zones zijn het gevolg van de voorschriften en van de ontwikkeling die wordt gepland in het BBP voor de site.

Het kader met zone 1 in het protocol is het meest bebouwbare gedeelte vanuit de grafische en letterlijke voorschriften van het BBP. Het terrein werd opgesplitst in twee om het aantal openbare woningen te optimaliseren met naleving van het geldende stedenbouwkundige kader.


Het is tot slot niet mogelijk om de zones om te keren omdat de ondertekenende partijen van het protocol een specifiek akkoord hebben bereikt over de ontwikkeling van het project Witte Vrouwen in functie van het bestaande BBP.

De BGHM heeft de opdracht voor de aanduiding van een projectontwerper trouwens gepubliceerd.