Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden tegenover de crisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 518)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De opdracht van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) bestaat erin zelfstandigen en ondernemers te helpen de balans op te maken van hun beroepssituatie en nieuwe wegen te vinden om de problemen op te lossen waarmee zij te maken krijgen: meningsverschillen tussen partners, commerciële conflicten, cashflowproblemen, juridische problemen, personeelsproblemen, enz.

Het COM staat gratis open voor alle ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Het staat open voor zowel zelfstandigen (natuurlijke personen) als ondernemingen (rechtspersonen), ongeacht hun omvang. U hoeft geen lid van BECI te zijn om van de diensten van het COM te kunnen genieten.

Dit centrum heeft ook een opdracht op het gebied van de preventie van beroepsmoeilijkheden in de KMO’s, met uiteraard een steeds belangrijkere rol van anticipatiesteun.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Wat is de evolutie van het COM in deze twee jaar van gezondheidscrisis? Hoeveel interventies/begeleidingen zijn er in 2021 uitgevoerd, vergeleken met 2020 en 2019?

  • Welke categorieën waren het meest vertegenwoordigd in deze twee jaren, en wat waren ze in 2019?

  • Weet u hoeveel van de gesteunde ondernemingen sluiting hebben vermeden? Hebt u enig idee van het aantal bedrijfssluitingen in het Brussels Gewest in 2020 en 2021, in vergelijking met 2019?

  • Hoeveel ondernemingen hebben gebruik gemaakt van de steun voor toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en bedrijfsbemiddeling, georganiseerd door BECI in samenwerking met het Gewest? Wat is het geraamd aantal PGR's in het Brussels Gewest voor 2020 en 2021, in vergelijking met 2019?

  • De jaarlijkse begroting van het COM is in 2020 verhoogd als gevolg van de gezondheidscrisis. Is het in 2021 en 2022 verhoogd? Zal de gewestelijke begroting, gezien de ontwikkeling van de anticipatiesteun, op duurzame wijze toenemen?

 
 
Antwoord    Betreffende het aantal behandelde aanvragen door het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden:
- In 2019 werden 1.885 dossiers behandeld.
- In 2020 werden 6.407 aanvragen behandeld (in-/uitgaande oproepen, e-mails, consultaties).
- In 2021 heeft het COm bijna 3.000 aanvragen behandeld (in-/uitgaande oproepen, e-mails, consultaties).

De meest vertegenwoordigde categorieën in 2019 waren: horeca, bouwsector, zakelijke dienstverlening, handelaars, technologische start-ups.

De meest vertegenwoordigde categorieën in 2020 waren: horeca, dienstverlening, bouwsector, cultuur en evenementen, vrije beroepen.

De meest vertegenwoordigde categorieën in 2021 waren: horeca, bouwsector, handel, schoonheidsverzorging, evenementen en transport.

Het aantal ondernemingen die dankzij de hulp hun activiteiten niet hebben moeten stopzetten, is niet bekend omdat de geholpen ondernemingen niet noodzakelijk de ondernemingen zijn die naar het COm terugkomen voor hulp bij de aangifte van hun faillissement.

Op de website van Statbel is het jaarlijkse aantal stopgezette activiteiten in het Brussels Gewest terug te vinden.

Zoals meegedeeld aan mevrouw Véronique Lefrancq in het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 410 zijn dit de cijfers van de ondernemingen die een beroep hebben gedaan op het gewestelijke steunmechanisme voor de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling in het Brussels Gewest:
- 69 PGR’s in 2019;
- 58 PGR’s in 2020;
- 66 PGR’s in 2021.

Het steunmechanisme voor de PGR en de bemiddeling werd in april 2021 opgezet.

Sinds de start van het mechanisme tot eind februari 2022 konden tien ondernemingen begeleid worden door het COm. De dossiers komen nu pas binnen gezien de duur van het
de jure en de facto moratorium.

Het COm had een aanvraag ingediend om het budget in 2020 te verhogen. Zo kon met name een ‘COVID-19-taskforce’ opgericht worden die bestaat uit experten (advocaten en professionals). Het COm heeft geen bijkomende aanvraag ingediend in 2021, omdat tijdens die periode minder ondernemingen steun hebben aangevraagd als gevolg van het moratorium van de federale regering voor de RSZ en de btw en doordat intensief een beroep gedaan werd op de covid-werkloosheid.

Voor 2022 zal de opdracht van het COm uit drie luiken bestaan: informatie, preventie en herstel. De eerste twee luiken zullen geïntegreerd worden in een krachtdadig oplossingsgericht programma dat beschikbaar zal zijn via verschillende kanalen, zowel fysiek (terugkerende workshops) als virtueel (videofilmpjes) of auditief (radio-uitzendingen, podcasts). Het doel is Brusselse ondernemers bewust te maken en hen in een vroeg stadium de nodige instrumenten aan te reiken om de uitdagingen van het komende herstel en de economische transitie aan te gaan. Het luik ‘herstel’ zal ongewijzigd blijven: het COm zal steevast eerste- en tweedelijnsondersteuning blijven bieden aan ondernemingen in moeilijkheden. De hulp zal ook betrekking hebben op geestelijke gezondheid. Het mechanisme dat door het COm opgezet werd, zal aangepast worden aan de behoeften van het terrein. Het is geïntegreerd in het gewestelijke steunmechanisme voor de toegang tot de PGR en de ondernemingsbemiddeling.