Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van een reserve van vrijwillige brandweerlui

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 407)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 22/02/2022 Referentie: B.I.V. 83 (21/22), Blz. 2
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/02/2022 Referentie: B.I.V. 83 (21/22), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/02/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 83 (21/22) 2
22/02/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 83 (21/22) 3
22/02/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 83 (21/22) 4