Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Actie nr. 29 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 765)

 
Datum ontvangst: 10/02/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op uw voorstel het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege wens ik u een vraag te stellen over actie nr. 29 “Aanpak van de aspecten preventie, intimidatie en geweld in de openbare ruimte in de volgende cyclus van Pyblik over het thema “stad voor iedereen”: 

  • Hoeveel conferenties zijn gepland in de cyclus van conferenties die door Pyblik worden geleid over het thema "Stad voor iedereen"? Waar zullen ze plaatsvinden? Wat zijn de gekozen thema's voor elke conferentie? Wie zijn de deskundigen die zijn gekozen om deze thema's te behandelen? Wanneer zal deze informatie aan het grote publiek worden meegedeeld? Zullen deze conferenties op de sociale netwerken worden uitgezonden?

  • Wanneer en langs welke kanalen zullen de verslagen worden bekendgemaakt?

  • Bent u plan om na afloop van deze conferenties een analyse te maken van de opmerkingen en beleidslijnen die de uitgenodigde deskundigen zullen formuleren met betrekking tot een gemengd en gediversifieerd gebruik van de stedelijke ruimte?

  • Welke begroting is voor Pyblik uitgetrokken voor deze cyclus van conferenties in 2022?

 

 

 
 
Antwoord    Op dit ogenblik wordt een cyclus van lezingen voorbereid over het belang van een openbare ruimte waar iedereen zich welkom voelt in het kader van de stadsprojecten .

Het komt er op termijn op aan om met de hulp van gespecialiseerde actoren een basis van kennis over het thema samen te stellen en te verspreiden, waaraan een divers publiek deel kan nemen en waarvan de resultaten voor iedereen toegankelijk zullen worden gemaakt.

Deze cyclus, die georganiseerd wordt door Perspective.brussels en voorlopig de naam “Stad voor iedereen” kreeg, zal bestaan uit een reeks lezingen-debatten waar in 2022 mee van start zal worden gegaan over thema's die gender- en discriminatievraagstukken koppelen aan ruimtelijke ordening, stedenbouw en stadsprogrammering.

Aan deze evenementen zullen deskundigen uit het veld deelnemen evenals mensen met een goede kennis van de specifieke kenmerken van Brussel. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het geven van een stem aan de gebruikers van de stad en het mogelijk maken van een debat.

Het toepassingsgebied van deze cyclus zal verder gaan dan de preventie van intimidatie en geweld in de openbare ruimte, die ook het voorwerp uitmaakt van een gids “Security by Design” in samenwerking met BPV. Het gemengde en gediversifieerde gebruik van de stedelijke ruimte is een van de analyse- en actiepunten die kunnen worden aangepakt, evenals thema's als de zichtbaarheid van vrouwen, de verschillende vormen van mobiliteit, de toegankelijkheid van diensten of bestuur en vertegenwoordiging.