Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 7 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 766)

 
Datum ontvangst: 10/02/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op uw voorstel het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege wens ik u een vraag te stellen over actie nr. 7 “Inrichting van een opleidingsmodule “genderspecifieke gegevensinvoer van de PV’s”:
 

  • Hoeveel deelnemers hebben deelgenomen aan de nieuwe opleidingen "genderspecifieke gegevensinvoer van de PV’s”? Hoeveel in elk van de zes politiezones? Hoeveel bij de federale politie? Hoeveel opleidingen werden in totaal verstrekt in 2020? In 2021? Hoeveel zijn er gepland voor 2022?
  • Hoe wordt/zal de genderspecifieke gegevensinvoer van de PV’s in concreto worden toegepast na deze opleidingen? Wat omvat de genderspecifieke gegevensinvoer: identiteit / leeftijd van de slachtoffers / omstandigheden? Beschikken we al over de eerste statistieken met betrekking tot deze gegevensinvoer en de desbetreffende subcategorieën?

  • Hoe verloopt de follow-up van de genderspecifieke gegevensinvoer?  Hoe zullen de statistieken worden behandeld? Wordt er bijzondere aandacht besteed aan wijken, omstandigheden, soorten profielen en de omvang van een fenomeen?

  • Hoe wordt rekening gehouden met de gegevens betreffende de slachtoffers? Welke richtsnoeren haalt BPV daaruit ?

  • Worden de verkregen statistieken gepubliceerd? Zo ja, langs welke kanalen en met welke frequentie?

 

 
 
Antwoord    De genderspecifieke gegevensinvoer en dus de daaraan verbonden opleidingen vereisen eerst en vooral een aanpassing van de gegevensinvoer voor PV’s en van de beschikbaarheid van gegevens over het geslacht van slachtoffers in de ANG.

Maar deze voorwaarde ligt binnen het bevoegdheidsgebied van de Federale Overheid en staat specifiek vermeld in het nationaal actieplan gendergerelatieerd geweld 2021-2025, waarvan actie 17 luidt:

“De verschillende registratietools van politiediensten aanpassen om correcte informatie weer te geven rond de slachtoffers en de daders (overgaan tot informatica- en functionele aanpassingen om te beschikken over betrouwbare cijfers in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe technische i-Police platform)/ verdergaan met de werkzaamheden om het veld rond gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld technisch overdraagbaar en bruikbaar te maken)”.

Deze actie wordt gestuurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zodra ze beschikbaar zijn, zal het Observatorium deze statistieken behandelen binnen haar werkzaamheden (cahiers, focus, en jaarverslagen) die gepubliceerd en verspreid worden door BPV (website, sociale media...).

Gelet op wat voorafgaat, worden vandaag nog geen specifieke cursussen gewijd aan genderspecifieke gegevensinvoer in PV'7s.

Het is wel een punt dat beknopt aan bod komt bij een aantal lesgevers, onder meer in praktijkoefeningen en gespecialiseerde interventies.

Het is overigens vermeldenswaard dat het Observatorium al heel nauwlettend de gegevens met betrekking tot slachtoffers opvolgt en gegevens van deze aard heeft toegelicht in de 2 focusuitgaven rond intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis, waarvoor het rechtstreeks samenwerkte met de Brusselse politiezones om deze gegevens te bekomen.