Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de eerste evaluatie van het Waarborgfonds voor de evenementen- en culturele sector

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 523)

 
Datum ontvangst: 18/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Onder bepaalde voorwaarden kunnen organisatoren dankzij het Brussels Waarborgfonds gedekt worden in geval van financiële verliezen ten gevolge van annuleringen, uitstel of gedwongen capaciteitsbeperking om gezondheidsredenen. Dit Fonds richt zich tot organisatoren van een evenement dat plaatsvindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisator van het evenement moet minstens één vestiging hebben in het Brussels Gewest. De totale begroting van dit fonds bedraagt 12,5 miljoen euro. In dit stadium zouden wij graag een eerste evaluatie van deze maatregel willen weten.

Ik zou het graag willen weten:

  • Wat is in dit stadium de vereffende begroting van dit Waarborgfonds?

  • Hoeveel dossiers zijn er in totaal ingediend?

  • Hoeveel terugbetalingen zijn er gedaan voor annuleringen, uitstel en gedwongen capaciteitsbeperkingen, en voor welk bedrag respectievelijk?

  • Wordt er in de voorwaarden verwezen naar NACE-codes?

  • Wat zijn de NACE-codes om in aanmerking te komen voor financiële steun uit dit Waarborgfonds?

  • Wordt er gesproken over een wijziging van de voorwaarden, zodat ook organisatoren zonder vestigingseenheid in aanmerking komen voor een waarborg?

  • Hoe werden de criteria voor terugbetaling gedifferentieerd naar gelang van het soort probleem (uitstel, annulering, gedwongen capaciteitsbeperking) vastgesteld?

 

 
 
Antwoord    Op 19 april 2022 bedraagt het totale budget dat door het Brusselse Waarborgfonds voor de evenementen- en cultuursector vastgelegd werd 933.794,57 euro (457.974,95 euro is overigens vrijgemaakt, omdat de evenementen plaatsgevonden hebben zonder schadegeval).

Op 19 april 2022 waren 21 dossiers ingediend, er werden geen schadegeval aangegeven.

Er is geen verwijzing naar de NACE-codes in de voorwaarden, want het is de betrokken activiteit die opgenomen is in de subsidiabiliteitsvoorwaarden. Elke onderneming die een evenement organiseert dat overeenkomt met de definitie in het besluit, kan aanspraak maken op het Waarborgfonds.

De wettelijke basis van het Waarborgfonds is de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, die gewijzigd werd op 15 juli 2021, en die in artikel 33 eist dat de begunstigde beschikt over een vestigingseenheid in het Gewest.

De verschillende terugbetalingsvoorwaarden werden vastgelegd in overleg met de sectoren volgens hun ervaring op het terrein.