Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van de Musea van het Verre Oosten en hun collecties, met name in het licht van de internationale uitstraling van ons Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 536)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 412)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 28/03/2022 Referentie: B.I.V. 97 (21/22), Blz. 49
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/03/2022 Referentie: B.I.V. 97 (21/22), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/03/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 97 (21/22) 49
28/03/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 97 (21/22) 50
28/03/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 97 (21/22) 52