Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van everzwijnen in het Zoniënwoud nabij de Tervurenlaan

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1063)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 05/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op woensdag 26 januari 2022 werd een kudde everzwijnen opgemerkt op de centrale berm van de Tervurenlaan, in de buurt van Drie Kleuren in Sint-Pieters-Woluwe. Deze wilde redelijk grote dieren zijn wel vriendelijk, maar kunnen snel lopen (tot 20 km/u) en aarzelen niet om enkele kilometers af te leggen, vooral 's nachts. In sommige gevallen kan dit een bron van gevaar zijn.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de aanwezigheid van deze everzwijnen in de omgeving van de Tervurenlaan?

  2. Worden veiligheidsmaatregelen gepland voor wandelaars en hun honden die in het gebied rondwandelen?

  3. Werd, gezien de aanwezigheid van deze everzwijnen in de buurt van de Tervurenlaan, een zeer drukke weg, nagedacht over de noodzaak van borden om automobilisten te waarschuwen voor het mogelijke gevaar van het oversteken van deze dieren?

  4. Dreigt de aanwezigheid van deze groep in dit deel van het bos niet enig evenwicht in termen van biodiversiteit te verstoren?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Sinds 2006 zitten er opnieuw everzwijnen in het Zoniënwoud. Het is een heel mobiele soort die zich door het woud verplaatst zonder zich op een specifieke plek te vestigen. Onlangs circuleerden er sporadisch everzwijnen in het deel van het woud in de buurt van het Rood Klooster.

2.
Op de website van Leefmilieu Brussel is een fiche beschikbaar met informatie over de aanwezigheid van everzwijnen en wat wandelaars moeten doen als ze er tegenkomen:
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/fauna/zoogdieren/het-everzwijn

3.
De aanvraag is ingediend bij Brussel Mobiliteit, dat deze wegen beheert en verantwoordelijk is voor het plaatsen van de borden.

4.
Wanneer het populatieniveau in evenwicht is met zijn omgeving, hebben everzwijnen een stimulerende werking op het ecosysteem. Alleen bij overpopulatie van de soort worden vernielingen vastgesteld. In dit stadium is in het Zoniënwoud, gezien het lage populatieniveau, geen enkele positieve of negatieve invloed op het ecosysteem vastgesteld.