Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van dierenartsen bij de brandweer tijdens interventies met dieren

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 602)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Brandweerlieden worden steeds vaker geconfronteerd met interventies waarbij dieren van allerlei aard (huisdieren, wilde dieren, enz.) betrokken zijn. Daarbij kan de aanwezigheid van een dierenarts waardevol en zelfs noodzakelijk blijken. Het lijkt dan ook aangewezen dat de hulpdiensten kunnen rekenen op een dierenarts die gekwalificeerd en toegerust is voor het welzijn van dieren die bijstand vereisen, maar ook voor de veiligheid van de mannen en vrouwen die de ingreep uitvoeren.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Kunt u ons, gemiddeld over een jaar, zeggen hoeveel interventies waarbij dieren betrokken zijn, door de brandweer in het Brussels Gewest worden uitgevoerd? Wat zijn de soorten interventies en dieren die daarbij betrokken zijn?

  2. Is er systematisch een dierenarts aanwezig bij een interventie bij dieren? Zijn er brandweerlui-dierenartsen?

  3. Indien er geen dierenartsen zijn, beschikken de brandweerkorpsen dan over een lijst van dierenartsen die snel kunnen ingrijpen om de teams tijdens een interventie te ondersteunen?

  4. Zo ja, volgens welke procedure wordt de dierenarts die bijstand verleent betaald?

  5. Hebben de brandweerlui een specifieke opleidingen voor het beheer van dieren tijdensi nterventies? Wie verstrekt ze?

 

 

 

 
 
Antwoord    De brandweer voert ongeveer 350 interventies per jaar uit waarbij dieren betrokken zijn.
De meest voorkomende interventies hebben betrekking op geknelde of geblokkeerde dieren en wilde dieren van de categorie "gevaarlijk" in moeilijkheden.
De meest voorkomende diersoorten zijn vossen (35%), katten (30%), wilde vogels (eenden, ganzen, zwanen, duiven... - 20%) en honden (5%).

Een dierenarts wordt niet systematisch gebeld.
Bij de Brusselse brandweer zijn er geen brandweermannen die dierenarts zijn.

Voorlopig beschikt de Brusselse brandweer niet over een lijst van spoeddierenartsen.
Er is echter een samenwerking met de dierenklinieken Champ du Roi en Animalclinic, die zich ontfermen over ernstig gewonde dieren.Bij de Brusselse brandweer worden interventies waarbij dieren betrokken zijn, uitgevoerd door het Animal Rescue Team (ART).
Dit team bestaat uit brandweerlieden die een aanvullende opleiding hebben gevolgd die specifiek gericht is op interventies waarbij dieren betrokken zijn.
De opleidingen wordt gegeven door externe specialisten, afhankelijk van het onderwerp.


In het verleden was er een samenwerking met het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek en het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels,...