Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verdeling van de enveloppe van 58 miljoen voor de sectoren die getroffen zijn door de Covid-19-crisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 557)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 500)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 268)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 102 (21/22), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 102 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 102 (21/22) 16
20/04/2022 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 102 (21/22) 17
20/04/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 102 (21/22) 20