Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde mondelinge vraag betreffende de storm Eunice en Leefmilieu Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 500)

 
Datum ontvangst: 07/03/2022 Datum publicatie: 04/05/2022 Referentie: B.I.V. 114 (21/22), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 04/05/2022 Referentie: B.I.V. 114 (21/22), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/05/2022 Voornaamste mondelinge vraag Emmanuel De Bock B.I.V. 114 (21/22) 33
04/05/2022 Vraag gesteld namens de auteur Emmanuel De Bock B.I.V. 114 (21/22) 33
04/05/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 114 (21/22) 34