Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de promotiecampagnes en opleidingen voor knelpuntberoepen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 915)

 
Datum ontvangst: 09/03/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

U hebt aangegeven dat het tekort aan arbeidskrachten het gevolg is van meerdere factoren die niet uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het Gewest vallen. Wat de promotiecampagnes en de aangeboden opleidingscursussen voor deze beroepen betreft, is het evenwel van essentieel belang dat het Gewest zich blijft inspannen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Wat zijn tot nu toe de belangrijkste promotiecampagnes in 2018 geweest met betrekking tot de knelpuntberoepen? Welke communicatiekanalen werden gebruikt? Hoeveel werkzoekenden werden met deze campagnes bereikt? Op welke doelgroepen wearen ze gericht?

  • Welke instructies hebben de consulenten van Actiris gekregen om werkzoekenden naar deze knelpuntberoepen te leiden?

  • Bestaan er evaluaties van deze promotiecampagnes om het effect ervan op de doelgroepen te meten? Zo ja, wat zijn de indicatoren voor hun succes?

  • Wat is het jaarlijkse budget dat voor deze promotiecampagnes wordt uitgetrokken?

  • Wat is het aantal beschikbare opleidingsplaatsen in  en opleidingscentra voor knelpuntberoepen?

  • Wat de collectieve workshops van de Beroepenpunten betreft, hoeveel workshops over het thema "knelpuntberoep" werden er in 2019, 2020, 2021 gehouden en hoeveel zijn er gepland voor 2022?

 

 

 

 
 
Antwoord    Wat Actiris betreft, worden sinds 2018 knelpuntberoepen onder de aandacht gebracht via verschillende communicatieacties op verschillende kanalen: website van Actiris, nieuwsbrieven voor werkzoekenden, gerichte e-mailing, communicatie op sociale netwerken, postercampagnes, banners, interne communicatie om de tewerkstellingsadviseurs te sensibiliseren.

Structurele acties:

· Creëren van een pagina "Mijn toekomstig beroep kiezen” op de Actiris-website met een lijst van studies die voorbereiden op knelpuntberoepen en de oriëntatieoplossingen van Actiris en zijn partners: https://www .actiris.brussels/fr/citizens/ kies-mijn-toekomstige-baan/

· Sinds 2019 maakt en publiceert Actiris permanent video’s met getuigenissen en artikels over zijn "YES!”-platform om kennis te laten maken met de verschillende knelpuntberoepen. Het doel is om werkzoekenden aan te moedigen zich te interesseren voor deze beroepen en hen door te verwijzen naar de begeleidingsoplossingen van Actiris en zijn partners zoals het Beroepenpunt, evenals opleidingsoplossingen via Bruxelles Formation, VDAB, PFE, referentiecentra en hogescholen.

· Platform “Werkgevers in de kijker”: sinds 2020 wil dit platform werkgevers die rekruteren via de diensten en jobaanbiedingen van Actiris beter bekend maken. Zo biedt Actiris elke aangesloten werkgever de mogelijkheid om op de website van Actiris een speciale pagina te creëren waarin zijn bedrijf wordt voorgesteld, en een video die vervolgens als communicatiemiddel wordt gebruikt om zijn vacatures op onze eigen communicatiekanalen en die van hen te promoten. Knelpunten worden regelmatig gezocht door deze werkgevers en daarom uitgelicht via deze video's.


· Partneractiviteiten: Actiris werkt continu samen met zijn netwerk van partners om begeleidings- en opleidingsoplossingen aan te bieden aan werkzoekenden met een focus op de knelpuntberoepen. Actiris ondersteunt de activiteiten van zijn partners door hen een aanwezigheid aan te bieden in zijn kalender, promotie op zijn sociale netwerken, gerichte e-mailings om de specifieke doelgroep van de partners te bereiken, evenals via zijn nieuwsbrieven en via content op zijn contentmarketingplatform.

Punctuele acties:

· De gezamenlijke campagne van Actiris en VDAB "Een job, c'est aussi un job" wil Franstalige Brusselse werkzoekenden informeren over de werkgelegenheid in de rand en over de oplossingen die Actiris, VDAB en onze andere partners bieden. Na twee succesvolle campagnegolven in 2020 en begin 2021, lanceerde Actiris een derde campagnegolf van oktober tot december 2021. De focus van deze derde campagnegolf lag op de drie sectoren die het meest rekruteren in de Brusselse rand: de gezondheidszorg, de bouw en het transport en de logistiek die ook op de lijst van knelpuntberoepen staan.

· Platform "Ik zorg voor Brussel": tijdens de gezondheidscrisis en om te reageren op het grote personeelstekort in de zorgsector, heeft Actiris op haar website een pagina gecreëerd om meer informatie te geven over de beroepen in de gezondheidszorg. Actiris implementeert ook oplossingen zodat werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in deze aanbiedingen deze rechtstreeks kunnen ontvangen op hun Mijn Actiris-account. De pagina werd ook gepromoot op sociale netwerken.

· De campagne Focus Werkgelegenheidskansen: naast knelpuntberoepen bieden bepaalde beroepen ook meer werkgelegenheid voor werkzoekenden in Brussel. Zeker met de coronacrisis was het belangrijk om deze beroepen te identificeren en uit te lichten. Het Brusselse observatorium voor werkgelegenheid en opleidingen view.brussels heeft een lijst opgesteld van deze beroepen die de integratie op de arbeidsmarkt bevorderen en heeft de beroepen geïdentificeerd die meer werkgelegenheid bieden. Voor de zomer van 2022 is een campagne gepland die deze vacatures alsook knelpuntberoepen en moeilijk in te vullen functies onder de aandacht brengt. De campagne heeft drie doelstellingen:

- informeren over het bestaan ​​van kansrijke beroepen waar werkzoekenden misschien nog niet aan gedacht hebben of waarvan ze een verkeerde visie hebben en over de basisvoorwaarden.
- informeren over de verschillende paden die ertoe leiden: opleiding, hervatting van studies, validatie van vaardigheden, valorisatie van opgedane ervaring, stages in Brussel of in het buitenland, enz.
- werkzoekenden overtuigen om te solliciteren naar een beroep dat integratie bevordert, hun vaardigheden te vergroten (bijscholing) of zich te heroriënteren (omscholing).
Bruxelles Formation voert zijn communicatiecampagnes met als doel zichtbaarheid en promotie om werkzoekenden aan te trekken voor zijn opleidingen. Deze campagnes moedigen mensen aan om naar de webpagina's te gaan waar het aanbod van beschikbare opleidingen wordt voorgesteld.
Bruxelles Formation heeft altijd bijzondere aandacht besteed aan knelpuntberoepen. Sinds 2019 worden opleidingen met betrekking tot de beroepen die aanwerven en de gezochte profielen uitgelicht op een specifieke pagina van de Bruxelles Formation-website:
Métiers qui embauchent : les fonctions les plus recherchées - Bruxelles Formation. Deze pagina informeert bezoekers over de structurele noden van de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest en laat werkzoekenden toe hun opleiding dienovereenkomstig te kiezen.

Sinds 2018 heeft Bruxelles Formation de volgende communicatiecampagnes uitgevoerd:
- 2017-2018: campagne voor jongeren van 18-29 jaar om hen aan te moedigen een opleiding te volgen;

- 2018: “Fier de” een campagne gericht op trots, met gezichten van stagiaires en een trainer die vijf opleidingen belichten: ontwikkelaar.net, dispatcher, bekister-metaalwerker, onderhoudsagent en codeur van mobiele applicaties. Van deze opleidingen houden vier ervan rechtstreeks verband met knelpuntberoepen;

- 2019-2020: sensibiliseringscampagne “Moi quand” die meer dan 300 gratis opleidingen op de site van Bruxelles Formation onder de aandacht brengt;


- Eind 2019: campagne over de online opleidingen "Moi quand je me forme en ligne” met promotie voor de pagina
https://enligne.formation.brussels/;


- Begin 2020: bekendheidscampagne “Moi quand je ne lâche rien pour ma formation" met meer dan 300 gratis opleidingen op de site van Bruxelles Formation;


- 2021: online opleidingen en de campagne “Fier de me former”, die met name opleidingen presenteert die leiden tot een knelpuntberoep;

- 2022: campagne “Faites de vous la personne la plus fière de vous” om stagiairs en hun opleidingstraject op te waarderen met als doel werkzoekenden in Brussel aan te moedigen het opleidingsaanbod te ontdekken en hen te motiveren om een ​​opleiding te volgen.

Bruxelles Formation voert ook terugkerende acties uit in de vorm van e-mailing (ongeveer 150 e-mailings per jaar die via Actiris naar gerichte werkzoekenden worden gestuurd om hen uit te nodigen voor informatiesessies over opleidingen waar er een tekort is aan stagiairs, ook voor knelpuntberoepen) en acties op sociale netwerken (facebook en instagram). Het hele jaar door wordt informatie gepubliceerd over het opleidingsaanbod en in het bijzonder over de opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep. Toekomstige stagiairs kunnen er praktische informatie vinden, evenals een beschrijving van de inhoud van de opleiding. Visuals en soms getuigenissen stellen werkzoekenden in staat zich te identificeren met stagiaires in opleiding.

In 2021 werd de pagina
Métiers qui embauchent : les fonctions les plus recherchées 111.849 geraadpleegd, vergeleken met 99.516 keer in 2020. Sinds november 2020 vertegenwoordigen 18-24-jarigen 15,47% van de bezoekers, 25-34-jarigen 21,77%, 35-44-jarigen 19,42%, 45-54-jarigen 17,54%, 55-64-jarigen 12,75% en 65-plussers 13,05%.
De adviseurs van
Actiris verwijzen naar de knelpuntberoepen wanneer een werkzoekende geen beroepsdoel heeft of wanneer deze laatste opnieuw gedefinieerd moet worden.

De werkzoekende krijgt een lijst en kan de IAM-B-site van View.brussels raadplegen. Deze site maakt het gemakkelijk om knelpuntberoepen te identificeren.

Voor een meer complete aanpak kan de werkzoekende terecht bij de AZW en/of het Beroepenpunt.

Voorafgaand aan de campagne zullen de beambten van Actiris beter geïnformeerd en opgeleid worden in kansrijke beroepen.

Hoe ? via :
- Een e-learningmodule
- Een technische nota
- Een methodologische nota
- Een rondetafeloverleg

De Actiris-beambte
- zal de werkzoekende uitnodigen om het platform gewijd aan kansrijke beroepen op de website van Actiris te raadplegen
- zal hem een ​​praktische nota en een vereenvoudigde lijst geven
Alle communicatieacties worden geëvalueerd aan de hand van verschillende indicatoren:

- Content van de content marketing YES: Actiris meet de prestaties van content op de sociale netwerken waar deze wordt verbruikt (Facebook, Instagram en Linkedin). Actiris meet voor elke video het aantal echte views (we hebben het over thruplays, d.w.z. views die langer dan 15 seconden duren). Actiris registreert gemiddeld 2.000 thruplays per video (CPR van € 0,10). Voor artikelen meet Actiris het aantal kliks naar artikelen. Actiris registreert gemiddeld 400 klikken naar de website per bericht (CPR van € 0,50). Hierdoor heeft Actiris een voldoende gedetailleerd beeld van de prestaties van berichten op sociale netwerken en van de content zelf. Elke maand evalueert Actiris deze prestatie om er de nodige lessen uit te trekken en om de content die Actiris aanbiedt en de manier om deze te versterken voortdurend te verbeteren.

- Platform “Werkgevers in de kijker”: de prestatieanalyse wordt ook gedaan op sociale medi-posts. Ze bevatten een video en een knop waarmee wordt doorverwezen naar de pagina van de werkgever die ook de aanbiedingen van de werkgever bevat. Actiris analyseert het aantal daadwerkelijke weergaven van de video en de klikken die doorverwijzen naar de vacatures van de werkgever.

- De campagne “Een job, c’est aussi un job“: naast de prestaties van de sociale netwerkcampagnes, is de belangrijkste prestatie-indicator voor de laatste drie golven van deze campagne het aantal geregistreerden op de informatiessesie “Travailler en néerlandais” die Actiris samen met de VDAB geeft. Tijdens de campagneperiodes heeft Actiris gemiddeld 230 inschrijvingen per maand. Dat is bijna drie keer meer dan in niet-campagneperiodes (gemiddeld 82 inschrijvingen per maand). De andere prestatie-indicatoren zijn: de overdracht van werkzoekenden naar de VDAB, het aantal werkzoekenden dat een professionele loopbaan begint bij de VDAB en het aantal bezoeken aan de website eenjobpourmoi.be gewijd aan de campagne. Naast deze indicatoren hebben verschillende enquêtes voor en na de campagnegolven Actiris ook in staat gesteld om de evolutie van de interesse van werkzoekenden voor vacatures in de Vlaamse rand van Brussel beter te meten.

- Voor al onze platformen (website YES, website Actiris, website eenjobpourmoi.be) meet Actiris ook maandelijks verschillende prestatie-indicatoren: weergavebronnen, aantal bezoeken, zoektermen, enz. Hierdoor kan Actiris gepast reageren op de resultaten van de verschillende platformen.
De impact van de communicatiecampagnes die door Bruxelles Formation worden uitgevoerd, wordt beoordeeld aan de hand van indicatoren zoals de statistieken van de raadpleginen van de website Bruxelles Formation, de deelname aan informatiesessies of het aantal stagiairs dat aanwezig is in de opleiding.

- Wat het YES-platform betreft, werkt Actiris samen met een consortium van twee externe bureaus: Newsmaster en IDWeaver. Het geschatte budget voor de samenwerking is 300.000 euro per jaar. Dit omvat: het creëren van bijna 200 contentcreaties per jaar (contact leggen met belanghebbenden, interviews afnemen, video's bewerken en artikelen schrijven) in samenwerking met de afdeling Communicatie & Marketing van Actiris, evenals het publiceren van deze content, onderhoud van de website yes.actiris.brussels, creatie van socialemediacampagnes voor alle functies en maandelijkse rapportering. Dit budget is exclusief de kosten voor het versterken van posts op sociale netwerken, die worden geschat op 48.000 euro per jaar en betaald worden door de Directie Communicatie & Marketing. Dit budget omvat dus niet alleen content die knelpuntberoepen promoot, maar de algehele productie en versterking.

- Wat betreft de derde golf van de campagne “Een job, c’est aussi un job” bedroeg het geschatte budget voor de samenwerking met het communicatiebureau Ogilvy.Social-Lab 269.000 euro inclusief btw. De VDAB investeerde 200.000 euro, 69.000 euro van de 2
de campagnegolf werd geïnvesteerd door Actiris. Dit investeringsverschil is te wijten aan het feit dat Actiris voor de tweede golf van de campagne zwaarder investeerde dan VDAB. Aangezien het principe is dat Actiris en de VDAB hetzelfde bedrag investeren in de campagne, werd het budget voor deze 3de golf van de campagne opnieuw in evenwicht gebracht.

- Met betrekking tot de content “Werkgevers in de kijker” werd een totale enveloppe van 142.500 euro besteed, dit omvat de productie van 50 video's (contact met de belanghebbenden, uitvoering van interviews, bewerking van video's) evenals 50 werkgeversfiches voor het maken van de pagina's gewijd aan werkgevers op de website actiris.brussels. Het budget voor de versterking op sociale netwerken wordt ten laste genomen van de Directie Communicatie & Marketing. Aangezien de verzoeken van werkgevers voor communicatieondersteuning afhankelijk zijn van wervingsbehoeften, werd er geen totale enveloppe voor versterkingen berekend.

- Wat de toekomstige campagne Focus Werkgelegenheidskansen betreft, bedraagt het geraamde budget 300.000 euro voor de samenwerking met het communicatiebureau Ogilvy.Social-lab. Dit budget omvat: strategische denkoefening, het creatieve concept, de productie van de verschillende campagneassets, media-inkoop, monitoring en rapportage.
Het globale budget dat door Bruxelles Formation werd toegewezen aan communicatiecampagnes, bedroeg voor alle media samen € 375.000 in 2018, € 570.000 in 2019 en € 585.000 in 2020.
In 2022 zijn 9.684 plaatsen voorzien binnen de POW voor opleidingen die verband houden met knelpuntberoepen, kansrijke beroepen of moeilijk in te vullen functies, waaronder:

- 3.857 plaatsen binnen de POW Construcity, verdeeld over de volgende opleidingsoperatoren:

§ Bruxelles Formation: 1.998 plaatsen
§ Onderwijs voor sociale promotie: 12 plaatsen
§ ISPI: 841 plaatsen
§ POW: 1006 plaatsen
- 4.616 plaatsen binnen de POW Digitalcity, verdeeld over de volgende opleidingsoperatoren:

§ Bruxelles Formation: 3.372 plaatsen
§ Onderwijs voor sociale promotie: 54 plaatsen
§ ISPI: 784 plaatsen
§ POW: 406 plaatsen
- 639 plaatsen binnen de POW Logisticity, verdeeld over de volgende opleidingsoperatoren:

§ Bruxelles Formation: 554 plaatsen
§ POW: 85 plaatsen
- 572 plaatsen binnen de POW Technicity, verdeeld over de volgende opleidingsoperatoren:

§ Bruxelles Formation: 464 plaatsen
§ Onderwijs voor sociale promotie: 14 plaatsen
§ ISPI: 12 plaatsen
§ POW: 82 plaatsen
Met betrekking tot de collectieve workshops van het Beroepenpunt werden in 2021 17 algemene informatiesessies georganiseerd over "knelpuntberoepen en opleidingen die ernaar leiden”, voor 9 sessies in 2020. Dit type sessie wordt doorgaans eenmaal per maand georganiseerd behalve bij specifieke verzoeken, bijvoorbeeld van een Mission locale met een groep voor beroepsoriëntatie.

Voor 2019 beschikt het Beroepenpunt niet over de gegevens.

Naast algemene infosessies over "knelpuntberoepen en opleidingen die ernaar leiden", zoomt het Beroepenpunt ook regelmatig in op specifieke beroepen (die deel uitmaken van de knelpuntberoepen): leraar worden, verpleegkundige worden,...

De algemene infosessie over knelpuntberoepen vindt doorgaans één keer per maand plaats met uitzondering van de schoolvakanties (en soms twee keer per maand in september).