Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontharding van de bodem in het Brussels Gewest met het oog op overstromingsrisico's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 507)

 
Datum ontvangst: 28/03/2022 Datum publicatie: 15/06/2022 Referentie: B.I.V. 129 (21/22), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/06/2022 Referentie: B.I.V. 129 (21/22), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Uitgesteld
15/06/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 129 (21/22) 35
15/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 129 (21/22) 37
15/06/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 129 (21/22) 39