Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de actie 12 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 449)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 438)

 
Datum ontvangst: 22/03/2022 Datum publicatie: 17/05/2022 Referentie: B.I.V. 121 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/05/2022 Referentie: B.I.V. 121 (21/22), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2022 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 121 (21/22) 19
17/05/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 121 (21/22) 20
17/05/2022 Repliek Leila Agic B.I.V. 121 (21/22) 20