Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de illegale verkoop van dieren op het internet en het FARI-project

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 520)

 
Datum ontvangst: 23/03/2022 Datum publicatie: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 142 (21/22) 3
06/07/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 142 (21/22) 4
06/07/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 142 (21/22) 5