Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verstoren van het tramverkeer en de inning van boetes voor slecht geparkeerde wagens die hinder veroorzaken

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1218)

 
Datum ontvangst: 22/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de pers laat de MIVB optekenen dat slecht geparkeerde wagens veel hinder opleveren voor het tramverkeer.

In 2021 zorgden fout geparkeerde wagens in totaal voor 122 uren vertraging. De Morisstraat in Sint-Gillis en de Helmetsesteenweg in Schaarbeek zijn de straten die het meest getroffen worden door het probleem.

De politie kan hiervoor forse boetes uitschrijven. Ik las dat vanaf tien minuten onderbreking de boete al minstens honderd euro bedraagt. Na een halfuur wordt het al snel 361 euro en wanneer het openbaar vervoer een uur wordt gehinderd komt het neer op 1.007 euro. Deze bedragen omvatten bovendien niet de kosten voor de takeldienst die door de MIVB wordt gestuurd om het voertuig te verwijderen.

Om een oordeel te kunnen vellen of deze procedures efficiënt zijn, had ik graag daarover enige informatie ontvangen die te maken hebben met de gevolgde procedure.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Wat zal de minister doen met het lijstje van plaatsen waar trams meer dan gemiddeld worden gehinderd?

  2. Beschikt de MIVB over informatie waaruit men kan opmaken in welke mate de politie verbaliseert wanneer ze daar door de MIVB om wordt verzocht?

  3. Aangezien de minister ook verantwoordelijk is voor de verkeerveiligheid neem ik aan dat de minister een overzicht kan bezorgen van het aantal uitgeschreven boetes voor het verstoren van het tramverkeer door hinderlijk parkeren in 2019, 2020 en 2021, met de plaats van verbalisatie en de woonplaats van de betrokkene en of de boete effectief werd geïnd.

  4. Heeft de MIVB een overzicht van de kosten van de door haar opgevorderde takeldiensten in de jaren 2019, 2020 en 2021. Worden deze facturen rechtstreeks via de takeldiensten aan de overtreders aangerekend of schiet de MIVB dit voor en moeten de kosten dan terug gevorderd worden? De hoge takelkosten werken ook als een vorm van afschrikking. Volgt de MIVB op in welke mate de kosten door overtreders effectief worden betaald?

 

 

 
 
Antwoord    1) De politiezones en de MIVB zijn bevoegd voor het vaststellen van overtredingen die het tramverkeer hinderen. Deze info wordt soms gebruikt in het kader van herinrichtingsprojecten en soms ook om de impact van een project op de reissnelheid van de MIVB te meten (Avanti).

2) Wanneer een foutgeparkeerd voertuig het tramverkeer van de MIVB blokkeert, zijn de MIVB en de politie gemachtigd om te verbaliseren. De MIVB heeft geen informatie over de pv’s die de politie heeft uitgeschreven.

Het aantal door de MIVB zelf uitgeschreven pv’s bedroeg 114 in 2019, 104 in 2020 en 83 in 2021. Deze pv’s worden vervolgens doorgestuurd naar het parket voor inning. De MIVB heeft dus geen inzicht in de gevorderde en geïnde bedragen.

3) Het aantal keren per jaar dat een tram geblokkeerd werd door een foutgeparkeerd voertuig is als volgt: 779 in 2019, 639 in 2020 en 595 in 2021.

Wat de sleepkosten betreft, zijn er drie mogelijke scenario's:
- De MIVB heeft sinds 2020 een raamcontract met de bedrijf DA.CAR voor het wegslepen van auto's; deze laatste factureert vervolgens aan de MIVB, die zich tot de eigenaar van de auto of zijn verzekeraar wendt om de kosten te verhalen;
- De MIVB voert het wegslepen zelf uit en wendt zich tot de eigenaar van de auto of diens verzekeraar om de kosten te verhalen;
- Het wegslepen wordt aangevraagd en uitgevoerd door derden (bv. op verzoek van de politie), zonder tussenkomst van de MIVB.
4) In de afgelopen drie jaar heeft de MIVB de volgende bedragen betaald voor het wegslepen van auto's die op haar tramsporen geparkeerd stonden:
- 2021 : € 3.135,00
- 2020 : € 1.473,00