Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot de as- en huizenblokcontracten (AHC)

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 807)

 
Datum ontvangst: 04/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 31/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Aan het einde van het eerste trimester van dit jaar zou ik u de volgende vragen willen stellen over enkele van de projecten waarvoor u verantwoordelijk bent en die eind januari van dit jaar gestalte hebben gekregen onder de noemer "as- en huizenblokcontracten":

  • Wanneer heeft u de datum vastgesteld voor de start van de testserie of de ontwikkeling van de eerste reeks AHC's? Is het dezelfde serie of betreft het verschillende series?

  • De basistallocatie 33.004.27.02.4322 bevat aanvankelijk 713.000 euro aan vastleggingskredieten en 649.000 euro aan vereffeningskredieten. Hoeveel van deze middelen hebt u beslist te besteden aan AHC’s?

  • Welke externe partners/consultants zijn betrokken bij de ontwikkeling en lancering van de AHC's? Indien zij reeds zijn aangesteld, welke bedragen zijn voor deze opdracht vastgelegd via welke openbare aanbestedingsprocedure?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De eerste proefreeks van as- en huizenblokcontracten werd uitgeschreven op 16 februari 2022, dat is de datum waarop de oproep tot kandidaatstelling naar de gemeenten werd verstuurd. De kandidaturen moeten tegen 27 mei 2022 aan het Gewest bezorgd zijn. De perimeters van de as- en huizenblokcontracten zullen in de tweede helft van 2022 worden gekozen.

Deze eerste proefreeks zal bestaan uit twee as- en huizenblokcontracten. Begin 2023 zal een tweede oproep tot kandidaatstelling worden uitgeschreven.

Het budget op de basisallocatie omvat het budget voor de studies van vijf programma’s voor stedelijke herwaardering, meer bepaald drie duurzame wijkcontracten (van de dertiende reeks) en twee as- en huizenblokcontracten. Twee vijfde van dat budget is dus bestemd voor de as- en huizenblokcontracten.

De partners zijn het gewestbestuur urban.brussels (directie Stadsvernieuwing) en het bureau Neustadt, als externe consultant.

Het externe bureau werd op 14 april 2021 op basis van opdracht BUP.DRU.MFM.2021.002 aangesteld om
“het werkings- en implementeringskader van de as- en huizenblokcontracten (AHC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwerpen en te bepalen“. Het betreft een opdracht tegen globale prijs van beperkte waarde, voor een bedrag van maximaal 30.000 euro excl. btw. De opdracht is intussen afgesloten.