Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de financiering van de DBDMH en het arrest van het Grondwettelijk Hof dat ze "discriminerend" noemt

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 448)

 
Datum ontvangst: 29/04/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2022 Van de agenda gehaald.
05/07/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag