Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de zorg voor dieren door de politie

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 822)

 
Datum ontvangst: 02/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Tijdens interventies van de Brusselse politiediensten moeten die laatsten soms om uiteenlopende redenen dieren zoals honden of katten vangen, in beslag nemen of ophalen. Over het algemeen kunnen zij deze dieren in asielen achterlaten, maar soms is dat niet mogelijk (weekends, avonden ...).

Graag een antwoord op de volgende vragen:

  1. Beschikken de Brusselse politiezones over alle infrastructuur, zoals kooien, om dieren na een interventie te huisvesten? Zo ja, hoeveel?

  2. Welke opleidingen krijgen onze politiediensten op het gebied van dierenwelzijn en de zorg voor dieren? Hoe lang duren ze? Wat is het programma? Wie geeft die opleidingen?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De Brusselse politiezones beschikken over de volgende infrastructuur voor de opvang van dieren na een interventie:

Zone 5339 (Brussel - Hoofdstad / Elsene):
De zone beschikt over drie kooien voor de tijdelijke huisvesting van dieren (een vaste kooi in de garage van de centrale afdeling, een vaste kooi in het commissariaat in de Collegestraat in Elsene, en een kooi in het DPI NOHH).

Zone 5340 (Sint-Jans-Molenbeek / Jette / Koekelberg / Ganshoren):
De politiezone Brussel-West werkt voor dierenverwijdering en identificatie van dieren samen met de K.M.D.B. Veeweyde. Voor het geval de K.M.D.B. VEEWEYDE niet beschikbaar is, zijn er 24/7 5 kooien voorzien voor katten en honden.


Zone 5341:
• Een transitkennel in het hoofdcommissariaat
• Een hondentransportvoertuig (het oude voertuig van de hondenbrigade is op het hoofdcommissariaat toegankelijk voor alle diensten).
• Er is eveneens een tansportkooi voor grote honden beschikbaar.

Op het hoofdcommissariaat is materiaal voorzien voor het vangen en hanteren van dieren (in het voertuig voor dierentransport). Het materiaal is voor alle diensten beschikbaar.

Zone 5342: (Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem):
• Sector WBO: 1 kennel beschikbaar;
• Sector Ukkel: 1 kennel beschikbaar;

+ een mobiele kooi voor kleine dieren + stang

Zone 5343: ( Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe/Etterbeek):
• in elk politiekantoor bevinden zich kooien voor honden en katten (Etterbeek-SLW-SPW)
• transfertkooi voor honden in elk voertuig van de hondenbrigade


Zone 5344: Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node / Evere:
• Er zijn 3 kooien voor gevonden dieren in onze PZ (in 3 van de 5 commissariaten).
• Elk voertuig van de hondenbrigade beschikt over materiaal om eventueel honden te vangen maar de personeelsleden kregen geen specifieke opleiding over dat onderwerp.
Voorts vraagt u of de politiediensten opleidingen over dierenwelzijn en de opvang van dieren krijgen. Ik kan u daarop antwoorden dat de GIP daarover een achturige baremische opleiding inricht, die evenwel geen deel uitmaakt van de basisopleiding. Sinds december 2021 zijn er een tiental sessies georganiseerd.

Het doel van die opleiding is de politiemensen eraan te herinneren dat voor de meeste situaties waar dieren bij betrokken zijn niet alleen gerechtelijke en/of bestuurlijke politiebevoegdheden, maar ook specifieke wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

In dat verband worden verschillende soorten situaties besproken waarin moet worden nagegaan welke bevoegdheden rechtstreeks door de politiediensten kunnen worden uitgeoefend en voor welke een partnerschap moet worden aangegaan.

Worden met name besproken:
• dierenwelzijn
• beschermde soorten
• biodiversiteit
• vergunningen en erkenningen
• dieren en de bestuurlijke politie (gevaarlijke diersoorten, overlast, APR ...)
• dieren en de bestuurlijke politie (gestolen dieren, verloren dieren of dieren gebruikt als wapen ...).

Deze cursus bestaat uit een inleiding tot de wetgeving dierenwelzijn om multidisciplinaire situaties te kunnen oplossen.

Naast die officiële opleiding zijn er diverse initiatieven in de verschillende politiezones (informatiesessies, uitwisseling van informatie enz.). Voor die initiatieven diende een kader te worden geschapen. Zo konden ze een concrete impact hebben in het hele Gewest. Vandaar de oprichting van de specifieke werkgroep dierenwelzijn.