Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de technische keuring van geretrofitte voertuigen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1264)

 
Datum ontvangst: 05/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Bij retrofitting wordt een voertuig met verbrandingsmotor (benzine of diesel) omgebouwd tot een voertuig met elektrische motor. Er lijkt echter een juridische hersenbreker te zijn in België. Geretrofitte auto's geraken namelijk niet door de technische keuring om het voertuig te kunnen inschrijven. Toch bestaat er een oplossing. Aangezien de Europese wetgeving toestaat dat elk voertuig dat in een Europees land werd gehomologeerd, in een ander Europees land wordt ingeschreven, kunnen geretrofitte voertuigen dus op de Belgische wegen worden gebruikt.

In verband met deze ietwat ubueske situatie, en aangezien de homologatie een gewestelijke bevoegdheid is, luiden mijn vragen als volgt:

  1. Kunt u mij bevestigen dat geretrofitte voertuigen niet door de technische keuring geraken in het Brussels Gewest? Indien dit niet het geval is, welke procedure moet dan worden gevolgd opdat de keuring gevalideerd zou worden? Indien dit wel het geval is, gaan eigenaars die hun voertuigen willen retrofitten naar onze buurlanden voor de homologatie. Bent u op de hoogte van deze aanpak?

  2. Retrofitting zou een echte markt kunnen vormen op ons grondgebied. Hoe zit het in dit verband met het wettelijke kader voor retrofitting? Tijdens mijn laatste mondelinge vraag bevestigde u mij dat het dossier in handen was van de federale overheidsdienst. Hebt u enige feedback ontvangen over de follow-up van de opstelling van het koninklijk besluit?

 

 

 
 
Antwoord    1. Zoals alle in België ingeschreven voertuigen, moeten retrofitvoertuigen periodiek aangeboden worden voor technische keuring. Er geldt geen afwijking voor deze voertuigen.

Het is mogelijk dat sommige personen hun voertuig laten ombouwen in een buurland. Deze voertuigen moeten evenwel een homologatieprocedure ondergaan om in België ingeschreven te worden:
· Ofwel is het voertuig ingeschreven in het buitenland en moet het goedgekeurd worden via analyse van de buitenlandse gedeeltelijke homologaties;
· Ofwel is het voertuig ingeschreven in België en wordt het omgebouwd in het buitenland. In dat geval vragen wij de buitenlandse homologatie om na te gaan of alle geldende Europese voorschriften werden nageleefd.

2. De werkgroep waarin de drie gewesten, de federale overheid en bepaalde technische diensten zijn vertegenwoordigd, heeft vergaderd met de ondernemingen uit de sector, die de kans kregen hun opmerkingen mee te delen over het voorstel van de intergewestelijke werkgroep.
De federale overheid heeft een ontwerp van antwoord opgesteld voor de sectorondernemingen. Dit dient nog te worden goedgekeurd door de gewesten.
De federale overheid heeft de uitwerking van het KB "retrofit" aangevat.