Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende elektrische autobranden in ondergrondse parkeergarages

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1266)

 
Datum ontvangst: 02/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De afgelopen weken zijn er op het Brussels grondgebied verschillende branden van elektrische voertuigen gemeld. Een van de opmerkelijke gevallen betreft een brand op de derde ondergrondse verdieping van een parkeergarage. De Brusselse brandweer is zeer bezorgd over dit nieuwe gevaar. Dit soort interventie vereist speciale technieken en capaciteiten, waarvan de actiemiddelen zeer moeilijk zijn. Voor deze interventies moet het voertuig namelijk bovengronds worden gebracht om het gedurende 24 tot 48 uur in een waterbak te kunnen onderdompelen.

Aangezien het gebruik van elektrische voertuigen in het Brussels Gewest zal toenemen, zal een toenemend aandeel elektrische voertuigen op het grondgebied rondrijden. Graag een antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat de beveiliging van de Brusselse parkings betreft, raadt de brandweer eigenaars van elektrische voertuigen aan om op de eerste ondergrondse verdieping te parkeren. Zijn er richtlijnen uitgevaardigd? Zijn er markeringen om een verplichting aan te duiden? Bent u, om nog verder te gaan, van plan om op de eerste ondergrondse verdieping plaatsen te reserveren enkel voor elektrische voertuigen?

  2. Zoals hierboven vermeld, zullen de bestuurders van morgen allemaal elektrische wagens bezitten die onvermijdelijk alle parkeerverdiepingen in beslag zullen nemen. Welke oplossingen worden overwogen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de brandweer in de toekomst?

 

 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van mijn collega Staatssecretaris Pascal Smet, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.