Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende elektrische autobranden in ondergrondse parkeergarages

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 635)

 
Datum ontvangst: 02/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 13/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De afgelopen weken zijn er op het Brussels grondgebied verschillende branden van elektrische voertuigen gemeld. Een van de opmerkelijke gevallen betreft een brand op de derde ondergrondse verdieping van een parkeergarage. De Brusselse brandweer is zeer bezorgd over dit nieuwe gevaar. Dit soort interventie vereist speciale technieken en capaciteiten, waarvan de actiemiddelen zeer moeilijk zijn. Voor deze interventies moet het voertuig namelijk bovengronds worden gebracht om het gedurende 24 tot 48 uur in een waterbak te kunnen onderdompelen.

Aangezien het gebruik van elektrische voertuigen in het Brussels Gewest zal toenemen, zal een toenemend aandeel elektrische voertuigen op het grondgebied rondrijden. Graag een antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat de beveiliging van de Brusselse parkings betreft, raadt de brandweer eigenaars van elektrische voertuigen aan om op de eerste ondergrondse verdieping te parkeren. Zijn er richtlijnen uitgevaardigd? Zijn er markeringen om een verplichting aan te duiden? Bent u, om nog verder te gaan, van plan om op de eerste ondergrondse verdieping plaatsen te reserveren enkel voor elektrische voertuigen?

  2. Zoals hierboven vermeld, zullen de bestuurders van morgen allemaal elektrische wagens bezitten die onvermijdelijk alle parkeerverdiepingen in beslag zullen nemen. Welke oplossingen worden overwogen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de brandweer in de toekomst?

 

 
 
Antwoord    De DBDMH raadt inderdaad aan om de elektrische voertuigen zo dicht mogelijk bij de ingang te plaatsen.  Zo kan de brandweer snel en gemakkelijk tussenkomen. Zo lang dit niet opgenomen is in een sluitende regelgeving kan dit niet worden opleggen.
Op termijn is het inderdaad de bedoeling om te gaan naar een elektrisch wagenpark. De DBDMH vraagt de overheid om een wetgeving op te maken waarin een voldoende hoog veiligheidsniveau wordt vastgelegd.  Wanneer er een duidelijk wettelijk kader is, dan kan de DBDMH maatregelen opleggen.  Als maatregelen wordt gedacht aan o.a. aan branddetectie en in sommige gevallen aan een sprinklerinstallatie en een ontrokingsinstallatie.

Op regionaal niveau is er een voorontwerp van besluit in opmaak dat voor parkings die onder bepaalde milieuvergunningsregels vallen bijkomende veiligheidsvoorwaarden van toepassing  maakt. De problematiek van private parkings is complex en divers en vraagt nader onderzoek. Daartoe zal een studie opgestart worden waaraan Leefmilieu Brussel en de DBDMH  meewerken.


Op federaal niveau is er recentelijk een werkgroep opgestart. Het is de bedoeling dat deze werkgroep een wetgeving uitwerkt die het veiligheidsniveau van ondergrondse parkings met elektrische voertuigen zal vastleggen.  De conclusies worden verwacht voor het einde van het jaar.  De DBDMH werkt hier actief aan mee.
Zoals uiteengezet in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 632, is de DBDMH bovendien van mening dat het risico dat verbonden is aan de brand van lithium-ionbatterijen van elektrische voertuigen het voorwerp moet uitmaken van specifieke interventiemaatregelen en -uitrustingen, gelet op de rampzalige gevolgen die deze brand kan veroorzaken, met name in infrastructuren zoals tunnels of ondergrondse parkings, en rekening houdend met het feit dat het aantal elektrische voertuigen in de komende jaren naar verwachting zal toenemen.