Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de impact en de aanpak van de droogte in de natuur

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 209)

 
Datum ontvangst: 23/05/2022 Datum publicatie: 22/06/2022 Referentie: B.I.V. 132 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/06/2022 Referentie: B.I.V. 132 (21/22), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/05/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Ontwikkeling Lotte Stoops B.I.V. 132 (21/22) 19
22/06/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 132 (21/22) 20
22/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 132 (21/22) 21
22/06/2022 Repliek Lotte Stoops B.I.V. 132 (21/22) 24