Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankoop van groene ruimten in de buurt om het groenblauwe netwerk te verbeteren

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 546)

 
Datum ontvangst: 23/05/2022 Datum publicatie: 22/06/2022 Referentie: B.I.V. 132 (21/22), Blz. 52
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/06/2022 Referentie: B.I.V. 132 (21/22), Blz. 54
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/05/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 132 (21/22) 53
22/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 132 (21/22) 54
22/06/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 132 (21/22) 55