Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van zwerfkatten

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1136)

 
Datum ontvangst: 25/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Naar aanleiding van een van mijn vragen in oktober 2021 over het probleem van de zwerfkatten en de sterilisatiecampagnes die in het Brussels Gewest worden aangemoedigd, hebt u bevestigd dat het budget van 76.000 euro niet wordt gebruikt, maar dat een systeem voor het verzenden van brieven of het plegen van telefoontjes wordt gepland. U leek niet afwijzend te staan tegenover het idee om na te denken over de verbetering van het huidige systeem, maar met het oog op een globale visie voor het hele gewest, hetgeen relevant lijkt.

Kunt u mij het volgende meedelen:

  • Hoeveel gemeenten hebben al een budget aangevraagd voor de sterilisatie van zwerfkatten? Welke? Welk percentage van het budget werd al uitgegeven?

  • Hebt u een systeem opgezet van herinneringsbrieven of telefoontjes naar de gemeenten die niets hebben aangevraagd? Hebt u hen gevraagd waarom ze deze premie niet hebben aangevraagd?

  • Zijn er plannen om een deel van het budget toe te kennen aan de verenigingen in het hele Brusselse Gewest? Bent u in contact met bepaalde verenigingen over dit onderwerp? Zo ja, welke?

  • Zijn er besprekingen aan de gang omhet budget ook tegebruiken voor veterinaire zorg, naast sterilisatie? Wij denken bij voorbeeld aan inwendige en uitwendige ontworming. Heeft u in dit verband reeds verzoeken van bepaalde gemeenten ontvangen?

 

 
 
Antwoord    1)
Voor dit jaar, 2022, hebben 10 gemeenten verzocht om toegang tot de subsidie voor de sterilisatie van zwerfkatten. Het gaat om de gemeenten Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Vorst, Elsene, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Ukkel.
Het budget dat overeenstemt met die uitgaven zal worden opgenomen in de begroting 2023 van Leefmilieu Brussel en effectief worden aangerekend in dat jaar, d.w.z. 40.000 euro (4.000 euro per gemeente).
2)
Deze acties werden niet gerealiseerd in 2022.
3)
Elke budgettaire herbestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de werkprioriteiten die zijn vastgesteld in de Gewestelijke Beleidsverklaring en het daarmee verband houdende werkprogramma van Leefmilieu Brussel.
4)
Nee, het bestaande wettelijke kader voorziet daar niet in.