Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende follow-up van het label diervriendelijke gemeente

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 981)

 
Datum ontvangst: 09/06/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Het Brussels Gewest heeft een nieuwe editie van het label "Diervriendelijke gemeenten" gelanceerd, volgens nieuwe regels. Het verkrijgen van het label geeft de 19 gemeenten recht op een subsidie van € 7.000 of € 9.000 voor gemeenten met meer dan 75.000 inwoners. Dit is een goede manier om de Brusselse gemeenten aan te moedigen projecten uit te voeren om het dierenwelzijn te verbeteren.

Kunt u mij in dit verband het volgende meedelen voor deze editie:

  1. Hoeveel gemeenten hebben deze subsidie aangevraagd? Indien er gemeenten dat niet hebben gedaan, welke gemeenten? Weet u waarom ze geen aanvraag hebben ingediend? Zijn er herinneringen of contacten geweest om de gemeenten te motiveren deze subsidie aan te vragen?

  2. Kunt u mij voor elke deelnemende gemeente een lijst verstrekken van de projecten die zullen worden uitgevoerd en de bedragen die daarvoor worden gevraagd? Wordt er reeds nagedacht over een verbetering van de bestaande criteria?

 

 
 
Antwoord    18 gemeenten hebben een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het label "Diervriendelijke Gemeente". 
Enkel de gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft deze aanvraag niet ingediend. Er werd een e-mail verstuurd naar de gemeente die verklaarde dat een gebrek aan personeel de reden was voor het niet indienen van een aanvraag.
Bijgevoegd vindt u de lijst van de acties die door de gemeenten zullen worden uitgevoerd en de gevraagde bedragen.
Het hele jaar door zal ik aandachtig blijven luisteren naar de feedback van de gemeenten, Leefmilieu Brussel en andere sectoren met het oog op de ontwikkeling van de lijst met criteria. Het zou voorbarig zijn nu al richtsnoeren voor te stellen.