Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verbod op elektrische, wurg- en prikhalsbanden in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 554)

 
Datum ontvangst: 15/06/2022 Datum publicatie: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 142 (21/22) 14
06/07/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 142 (21/22) 15