Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de samenstelling van de commissie voor de beoordeling van gewestelijke ambtenaren met een mandaat in geval van een tenlastelegging of veroordeling van een van haar leden

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 20/06/2022 Datum publicatie: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/07/2022 Ontwikkeling Christophe Magdalijns B.I.V. 145 (21/22) 22
11/07/2022 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 145 (21/22) 23
11/07/2022 Repliek Christophe Magdalijns B.I.V. 145 (21/22) 23