Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de plaatsing van betonblokken die elke doorgang verbieden, behalve voor fietsers, op het kruispunt tussen de Louis Mettewielaan en de Condorlaan

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1304)

 
Datum ontvangst: 29/06/2022 Datum publicatie: 15/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/08/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De bewoners van de Mettewiewijk in Molenbeek hebben op een morgen vernomen dat het gewest beslist heeft betonblokken te plaatsen die alle verkeer behalve fietsers tegenhouden op het kruispunt tussen de Louis Mettewielaan en de Condorlaan.

Deze beslissing heeft grote gevolgen voor het verkeer in de wijk, maar ook voor de bewoners die geen andere keuze hebben dan aanzienlijke omwegen te maken, bijvoorbeeld om bij hun benzinestation te komen of om hun kinderen aan school 16 af te zetten alvorens naar hun werk te gaan. Deze vreemde regeling heeft veel bewoners verbaasd.

Het is bekend dat de aanleg van deze gewestweg geen gelijke tred heeft gehouden met de toename van het aantal inwoners in deze wijk en dus ook niet met de verwachtingen die zij terecht mogen hebben.

Onlangs zijn een verkeerslicht en een voetgangersoversteekplaats geplaatst, maar er is nog steeds sprake van een globale bezinning op de aanleg van deze gewestweg, die de laatste jaren een ingrijpende wijziging heeft ondergaan.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Wat waren de redenen voor de plaatsing van deze betonblokken op het kruispunt tussen de Louis Mettewielaan en de Condorlaan?

  • Werd de gemeente geraadpleegd voordat deze blokken werden geplaatst? En wat was haar mening over de betonblokken die de wijk ontsieren?

  • Werden de bewoners geraadpleegd? Zo niet, zullen ze worden geraadpleegd?

  • Hoe lang zullen deze blokken de doorgang versperren?

  • Hebt u nog andere plannen voor deze wijk?

 
 
Antwoord    · Aangezien dit kruispunt een ongevalgevoelige zone is, was het plaatsen van de betonblokken nodig om het verkeer voor voetgangers, fietsers en auto's veiliger te maken. Het bijbehorende plan werd opgesteld in nauw overleg met de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Er werd een alternatief scenario voor het afsluiten van de berm met deze blokken onderzocht, waarbij het verkeer werd geregeld door de verkeerslichten te herprogrammeren. Dit scenario werd echter niet gekozen omdat de gevolgen van de herprogrammering leidden tot aanzienlijke verkeersopstoppingen op de Mettewielaan.
· Tijdens de studie is er voortdurend overleg geweest tussen Brussel Mobiliteit en de mobiliteitsadviseur van de gemeente. Het plan dat hieruit voortkwam werd op 9 maart 2021 voor officieel advies voorgelegd aan de gemeente en op 1 juli van datzelfde jaar werd een positief advies ontvangen nadat het plan op 24 juni in de vergadering van het college werd behandeld.
De inrichting wordt als tijdelijk beschouwd en is ingevoerd om het risico op ongevallen snel te verkleinen. Deze zou op termijn moeten worden vervangen door een permanente groene zone.