Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het federaal akkoord over ventilatie en de toepassing ervan in de horecasector

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 30/06/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Van de agenda gehaald.
12/10/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag