Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke instanties die hun gegevens niet invoeren in het portaal openbudgets

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 489)

 
Datum ontvangst: 01/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De website https://openbudgets.be.brussels geeft de gegevens van veel Brusselse instanties niet weer. Zij moesten hun cijfers uiterlijk 31 maart 2022 hebben ingediend. Slechts 7 van de 19 gemeenten lijken dat te hebben gedaan.

 

  • Hoe verklaart u dit? Hebben de betrokken instanties zichzelf gerechtvaardigd?

  • Wat zijn de regels en welke controle voert u uit? Zijn er inbreuken?

 

 

 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag zou ik willen meedelen dat ik niet bevoegd ben voor open budgets. Het is een materie van easy.brussels waarvoor mijn collega Brussels Minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, bevoegd is. Graag verwijs ik u dus naar hem door.