Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van het opleidingsinkomen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1015)

 
Datum ontvangst: 06/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Momenteel bedraagt het opleidingsinkomen 2 euro per uur verstrekte opleiding en 3 euro per uur verstrekte opleiding voor knelpuntberoepen. In Brussel stopt echter bijna één op de vijf werklozen met zijn opleiding wegens onzekerheid (kinderopvang, vervoer enz.).

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel werkzoekenden ontvangen vandaag dit opleidingsinkomen?

  • Beschikt u over statistieken over deze personen (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau enz.)?

  • Beschikt u over cijfers over het aantal uitvallers tijdens de opleidingen in 2019, 2020 en 2021?

  • Beschikt u ook over cijfers over het aantal werkzoekenden dat zijn opleiding in 2019, 2020 en 2021 volledig heeft afgerond?

  • Is de deelname van werkzoekenden aan opleidingen voor knelpuntberoepen in 2021 toegenomen in vergelijking met 2020?

  • Wat zijn de belangrijkste opleidingsgebieden waarvoor werkzoekenden zich in 2021 hebben ingeschreven?

  • Wat is het totale aantal online opgeleide werkzoekenden en werknemers in 2021 in vergelijking met 2020?

 

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Actiris kent een jaarlijks budget van 5.100.000 euro toe aan Bruxelles Formation voor de opleidingsuitkering voor stagiairs die aan de voorwaarden voldoen.

Bruxelles Formation voert deze maatregel alleen uit. Ik nodig u dan ook uit mij in het Brussels Franstalig Parlement te vragen naar de details van de stagevergoedingen.