Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het WePulse-programma en Gartner

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1026)

 
Datum ontvangst: 18/07/2022 Datum publicatie: 03/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De lokale overheden hebben Gartner consultants opdracht gegeven voor een studie in het kader van het WePulse-project.

  • Hoeveel kost dit WePulse-project?

  • Hoeveel kost de medewerking van Gartner? Wat is het dagloon van de consultants van het bedrijf voor de opdracht van de lokale overheden hoeveel zijn het er? Wat is de precieze rol van Gartner en hoe werd dit bedrijf gekozen?

Op basis van de aanbevelingen van Gartner werden "scenario's voor de uitrol van oplossingen" geselecteerd voor elk van de 4 gebieden waarop het programma betrekking had (CRM, HRM, Financiën, Sociaal). Elk scenario is gebaseerd op een andere software (Microsoft Dynamics, enz.), die dus a priori werd geselecteerd.

  • Is deze methode, waarbij software wordt geselecteerd op basis van aanbevelingen van een particuliere speler, zonder dat een bestek of een overheidsopdracht wordt opgesteld, in overeenstemming met de praktijken van goed bestuur?

 

 
 
Antwoord    1/
Het WePulse-programma is geraamd op 70 miljoen euro in 2020. Voor meer details kunt u het antwoord raadplegen dat ik gaf op de schriftelijke vraag nr. 838.

Het project beoogt de gemeenten geld te doen besparen en hun software radicaal te moderniseren voor een betere dienstverlening.


2/
Tot op heden, is het bedrag van de door Gartner gefactureerde diensten, sinds de start van het WePulse-programma in 2021, 1.186.600 euro inclusief btw. Deze diensten worden betaald per resultaat en niet per dagprestatie. Bijgevolg is het niet mogelijk het dagtarief van de consultant(s) te kennen.

Aan het einde van de opdracht zal Gartner onder meer het volgende opleveren voor 18 gemeenten en 17 OCMW’s:
- Een volledige inventaris van alle applicatieoplossingen voor de 4 functionele gebieden ("Financiën", "Human Resources", "Social", "Citizen Relationship Management");
- Een volledige inventaris van contractuele verbintenissen tussen de plaatselijke besturen en externe partijen;
- Een beschrijving van een voorstel voor een toekomstige, vereenvoudigde en samenhangende reeks contractuele verbintenissen die moeten bestaan tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van applicatieoplossingen op de 4 genoemde functionele gebieden;
- Een actueel overzicht van de huidige bedrijfsprocessen;
- Een overzicht op hoog niveau van toekomstige gestandaardiseerde, geharmoniseerde en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen;
- Een scenario-aanbeveling voor de vier gebieden van het WePulse-programma;
- Kwaliteitsondersteuning voor het hele programma.

Het adviesbureau Gartner werd gekozen via de WePulse Governance en gecontracteerd via het contract Icity2019081 dat door i-CITY, de IT-afdeling van de Stad Brussel, in de aankoopcentrale is gegund.


3/
De opdrachten en specificaties hebben betrekking op de keuze van de dienstenintegratoren. Deze integratoren zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verschillende technische oplossingen.

De uitwerking van scenario's en de verdieping ervan maken deel uit van een voorafgaande raadpleging in de zin van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (artikel 51), met het oog op de voorbereiding van de procedure voor de gunning van een overheidsopdracht, door de markt te bevragen over de technische aspecten in ruime zin en de financiële aspecten om de definitie van de behoeften te specificeren en vervolgens te verfijnen.